2019-02-18

Błędna forma opodatkowania na formularzu PIT

Każdy przedsiębiorca działający w Polsce może raz w roku zmienić sposób rozliczenia PIT z urzędem skarbowym. Jeśli jednak na formularzu PIT pojawi się błędna forma opodatkowania, warto wiedzieć jak postępować w takiej sytuacji.

Błędna forma opodatkowania PIT

Polskie prawo pozwala przedsiębiorcom na opłacanie podatku dochodowego przy pomocy skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej. Każda z tych form może zostać wybrana przez przedsiębiorcę na kolejny rok prowadzenia działalności pod warunkiem, że zgłosi ją do organu podatkowego przed 20 stycznia. Może się jednak zdarzyć, że pomimo deklaracji zmiany, na rozliczeniu PIT za dany rok pojawi się np. wcześniej wykorzystywana forma opodatkowania, przy pomocy której błędnie naliczane były stawki zaliczki na podatek dochodowy. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Wszystko zależy od momentu, w którym błąd ten został wykryty:

jeśli wykryliśmy błąd w trakcie roku powinniśmy jeszcze raz przeliczyć zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze zgłoszoną formą oraz uiścić ewentualną różnicę wraz z odsetkami w momencie złożenia korekty. W przypadku wyliczenia nadpłaty, jej kwotę możemy odjąć od najbliższych zaliczek lub poczekać do momentu złożenia zeznania, kiedy to Urząd Skarbowy powinien zwrócić ją na nasze konto,

jeśli błąd wykryliśmy po zakończeniu roku rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania do 20 stycznia (i przed momentem opłaty ostatniej zaliczki), powinniśmy wypełnić zeznanie uwzględniając poprawne zaliczki, a następnie w sekcji dotyczącej wpłaconych zaliczek uwzględnić faktyczne kwoty przelewane do tej pory na konto urzędu. Niedopłatę związaną z brakiem zaliczki za ostatni miesiąc (lub kwartał) uiszczamy z ostatnią zaliczką. Ewentualną nadpłatę otrzymamy od urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji podatkowej,

jeśli błąd odkryliśmy przed 20 stycznia, ale już wpłaciliśmy ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy, powinniśmy w zeznaniu również wykazać kwoty należne oraz faktycznie wpłacone. W wypadku niedopłaty należy przekazać organowi podatkowemu brakującą kwotę, w przypadku nadpłaty, zwrot otrzymamy po złożeniu deklaracji podatkowej,

jeśli błąd wykryliśmy po 20 stycznia, ale przed złożeniem zeznania za cały rok powinniśmy jeszcze raz przeliczyć zaliczki. W przypadku niedopłaty powinniśmy jak najszybciej ją uregulować (wraz z odsetkami), a deklarację roczną wypełnić identycznie, jak w powyższych punktach określając kwoty wyliczone poprawnie, oraz kwoty wpłacone na poczet zaliczek do 20 stycznia.

Powyższe kroki powinniśmy podjąć w momencie, gdy sami wykryliśmy błędnie naliczane zaliczki na podatek dochodowy. Może się również zdarzyć, że odkrycia tego dokona sam urząd skarbowy po złożeniu przez nas zeznania rocznego. W takiej sytuacji będziemy musieli jeszcze raz obliczyć zaliczki oraz złożyć zeznanie na formularzu zgodnym z zadeklarowaną w CEIDG formą opodatkowania.