2019-02-15

Samoobsługowe wypożyczanie samochodów i jego rozliczanie w firmie

Car-sharing to usługa, która dopiero niedawno pojawiła się w Polsce, ale stopniowo zdobywa coraz większą popularność. Samoobsługowe wypożyczanie samochodów to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, z którego warto korzystać.

Na czym polega car-sharing?

Car-sharing jest modelem biznesowym, z którego coraz częściej korzystają wypożyczalnie samochodów. Wypożyczalnie aut udostępniają swoją flotę pojazdów, które najczęściej znajdują się w specjalnych strefach parkowania. Każdy, kto chce wypożyczyć samochód z pomocą specjalnej aplikacji otwiera auto i już może ruszać w drogę. Samochód taki można zwrócić odprowadzając go do wyznaczonej strefy parkowania.

Jest to wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy incydentalnie korzystają z samochodu, ponieważ można wypożyczyć auto zarówno na chwilę, na kilka godzin, a nawet na kilka dni – nie ma w tym zakresie ograniczeń. W dodatku w koszt wypożyczenia wchodzi paliwo, jak i ubezpieczenie. Korzyścią dla przedsiębiorców, jaką niesie car-sharing jest też zwolnienie z obowiązku prowadzenia kilometrówki do rozliczenia podatku dochodowego.

Jak rozliczyć car-sharing?

Jeżeli chcemy zaksięgować fakturę za car-sharing jako koszt prowadzenia działalności, to musi on spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu. Choć zasadniczo samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, powinien być rozliczany z pomocą ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki), to car-sharing ze względu na specyfikę usługi jest rozliczany poza kilometrówką. Przedsiębiorca płaci bowiem za czas użytkowania samochodu. Car-sharing kwalifikuje się jako pozostałe wydatki, a księgowaniu podlega kwota netto z faktury, a także podatek VAT.

Podatek VAT możemy odliczyć w całości, pod warunkiem, że usługę nabyto dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, pojazd zgłoszono w urzędzie skarbowym, prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, a do tego sporządzono regulamin wykorzystywania pojazdu. Oczywiście spełnienie tych warunków jest możliwe, jeśli korzystamy z pojazdu przez dłuższy czas.

Jeśli choć jeden warunek nie został spełniony, to z faktury można odliczyć 50% podatku VAT. Pozostała wartość podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu.