2019-02-12

Praca na etacie i prowadzenie działalności gospodarczej a rozliczenia podatkowe w 2019 roku

Jedni preferują pracę na etacie, inni wolą być na swoim i zakładają działalności gospodarcze. A co z tymi, którzy chcą czerpać korzyści zarówno z pracy na etacie, jak i z samozatrudnienia? Jak w takiej sytuacji właściwie rozliczać się z fiskusem?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W sytuacji, gdy podatnik prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem stawek opodatkowania zależnym od dochodu (18% i 32%) może rozliczać podatek dochodowy na jednej deklaracji PIT. Wypełnia wtedy PIT-36. W formularzu w części D musi jednak rozróżnić kwoty przychodów według poszczególnych źródeł. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Uproszczona metoda opodatkowania – ryczałt

Jeśli przedsiębiorca korzysta z rozliczeń na podstawie ryczałtu, czyli płaci podatek od osiągniętego dochodu bez możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu, to w sytuacji dodatkowej pracy na etacie, ma on obowiązek złożyć dwie odrębne deklaracje podatkowe. Z dochodów pochodzących z pracy na etacie musi się on rozliczyć z pomocą formularza PIT-37, a z dochodów płynących z działalności gospodarczej z pomocą PIT-28.

Podatek liniowy

Część przedsiębiorców wybiera podatek liniowy ze stałą stawką podatku 19% niezależnie od wysokości przychodu. Pracując dodatkowo na etacie przedsiębiorca musi złożyć dwie odrębne deklaracje – PIT-36L do dochodów z działalności gospodarczej i PIT-37 do rozliczenia dochodu z tytułu pracy na etacie. Trzeba pamiętać, że podatnik korzystający z podatku liniowego, nie ma możliwości rozliczania się z małżonkiem, nawet pomimo dochodu z tytułu pracy na etacie rozliczanego na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa

Jeśli podatnik prowadzący działalność i rozliczający ją na podstawie karty podatkowej, pracuje dodatkowo na etacie, to podobnie jak w przypadku ryczałtu i podatku liniowego, również musi złożyć dwie deklaracje podatkowe. Dochody z tytułu pracy na etacie rozlicza z pomocą formularza PIT-37, a dochody z działalności gospodarczej – z pomocą PIT-16A.

Obowiązujące terminy i rewolucja w systemie podatkowym

Deklarację PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L składamy do 30 kwietnia, natomiast deklaracje roczne PIT-28 oraz PIT-16A (dotyczące ryczałtu i karty podatkowej) składamy do 31 stycznia. To o czym warto pamiętać, to fakt, że od 2019 roku urzędy skarbowe będą wypełniać PIT-37 i PIT-38 za podatników! Podatnik zachowa jednak prawo do korekty zeznania podatkowego, co będzie można zrobić na Portalu Podatkowym. W przyszłości także pozostałe deklaracje będzie za nas wypełniać urząd skarbowy!