2019-02-11

Zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku

22 listopada 2018 roku podpisana została przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Jakie zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku wprowadzają nowe przepisy?

Zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku

Ustawa, zgodnie z jej treścią, weszła w życie 31 grudnia 2018 roku. W swoim brzmieniu, znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym przedłuża okres obowiązywania zerowej stawki akcyzy na takie produkty, jak płyny do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie. Zerowa stawka obowiązywać będzie w myśl nowych przepisów aż do 30 czerwca 2020 roku, co biorąc pod uwagę wcześniejszą datę graniczną (pierwotnie termin ten ustalony był na koniec 2018 roku) daje branży tytoniowej dodatkowe 1,5 roku na przygotowanie się do konieczności opodatkowania powyższych wyrobów i nadania im wymaganych przez polskie prawo oznaczeń.

Dzięki tej zmianie możliwe będzie m.in. zapewnienie firmom handlującym tego typu produktami większej ilości czasu na dostosowanie się do nowej regulacji, zdobycie niezbędnych zezwoleń oraz przygotowanie znaków akcyzowych, które po 30 czerwca 2020 roku będą musiały znajdować się na wymienionych wyżej wyrobach.

Dlaczego wprowadzone zostały zmiany w podatku akcyzowym w 2019 roku?

Powyższe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym miały na celu jeszcze lepsze przygotowanie branży do konieczności opłacania akcyzy na wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych. W tej chwili wyroby te nie podlegają obowiązkowemu oznakowaniu (banderole), ewidencjonowaniu czy też produkcji w składzie podatkowym. Od 30 czerwca 2020 roku będą traktowane na identycznych zasadach, co inne wyroby tytoniowe dostępne w stałej sprzedaży.