2019-12-16

Konto firmowe – ułatwienie czy zagrożenie? Co trzeba wiedzieć o kontach firmowych?

Niejeden przedsiębiorca ma dylemat, czy w przypadku prowadzenia działalności wykorzystywać rachunek prywatny czy może lepiej założyć konto firmowe? Nie ulega wątpliwości, że każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, na co więc warto postawić? Podpowiadamy!

Podstawy prawne

Dla przedsiębiorców obowiązująca jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W art. 19 niniejszej ustawy znajdziemy jedynie zapis, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje obowiązkowo za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeśli drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca lub wtedy, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Jednocześnie ustawa nie narzuca przedsiębiorcom, czy mają oni wykorzystywać konto prywatne czy firmowe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozliczeń z urzędem skarbowym i z zakładem ubezpieczeń społecznych. Wszelkie rozliczenia mają się odbywać za pośrednictwem przelewów bankowych, przy czym nie ma znaczenia z jakiego rachunku zostaną one wykonane. W dodatku mikroprzedsiębiorcy mogą dokonywać wpłaty nawet w formie przekazów pocztowych.

Konto prywatne

Ze względu na to, że nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania konta prywatnego do rozliczania transakcji firmowych, wielu przedsiębiorców korzysta właśnie z tej formy. W ten sposób unikają oni konieczności zakładania nowego rachunku, a także ponoszenia kosztów za jego prowadzenie. Jednak rozwiązanie to nie niesie dodatkowych korzyści. Co więcej, jeśli rachunek prywatny wykorzystywany jest do celów prowadzonej działalności, to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym mogą zostać opodatkowane jako dochód firmowy, bo rozdzielenie środków prywatnych od firmowych może nie być możliwe. Co ciekawe, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości to podatnik musi udowodnić, że poszczególne transakcje są prywatne, a nie firmowe. A jak jest w przypadku rachunków firmowych?

Konto firmowe

Jedną z obaw przedsiębiorców jest konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Przyjęło się bowiem, że prowadzenie rachunku firmowego jest droższe, niż prowadzenie rachunku prywatnego. W rzeczywistości wiele banków w obu przypadkach proponuje bardzo korzystne, często darmowe rozwiązania, szczególnie jeśli klient spełni minimalne wymagania. Ponadto, jeśli nawet pojawią się opłaty za prowadzenie rachunku, to można je rozliczyć jako koszt prowadzenia działalności. To jednak nie wszystko. Banki niejednokrotnie proponują klientom, którzy posiadają konto firmowe, bardzo atrakcyjne produkty bankowe dedykowane przedsiębiorcom. Oznacza to, że mogą oni liczyć na korzystne oferty dodatkowe m.in. w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu na potrzeby prowadzenia działalności. Plusem konta firmowego jest także całkowite rozdzielenie firmowych transakcji od wydatków i dochodów prywatnych. Nie tylko ułatwia to kontrolowanie budżetu domowego i firmowego, ale też pomaga podczas każdej kontroli skarbowej. Nie można też zapomnieć, że środki na koncie firmowym, generowane z tytułu oszczędności, nie są objęte podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki.

Split payment

Posiadając rachunek firmowy możemy też wykonywać bez trudu transakcje w oparciu o mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment. Jest to szczególnie ważne, bo mechanizm ten, dotąd stosowany dobrowolnie, od 1 listopada br. stał się obowiązkowy dla wielu przedsiębiorców. Tym samym prowadząc działalność i przeprowadzając transakcje w oparciu o mechanizm podzielonej płatności, przedsiębiorca jest niejako zobowiązany do posiadania rachunku firmowego. Tylko przy takim rachunku bank może otworzyć specjalny rachunek VAT.

Jak wybrać najlepsze konto firmowe?

Podstawowymi parametrami będą opłaty za prowadzenie konta, utrzymanie karty, za wypłaty z bankomatów oraz za przelewy. Te jednak bardzo często są darmowe przy spełnieniu prostych warunków, takich jak dokonanie określonej liczby transakcji w miesiącu czy utrzymaniu średniego salda na koncie powyżej określonej w umowie minimalnej kwoty. Warto zwrócić uwagę na to, czy bank proponuje konto dopasowane do potrzeb firmy. Tu istotne jest, czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, konto fundacji, stowarzyszenia, spółki itp., czy do konta będzie miało dostęp więcej osób, jakie operacje bankowe będą wykonywane najczęściej itd. Trzeba też zastanowić się czy wolimy bank internetowy czy zależy nam, by korzystać z fizycznych oddziałów banków. Niekiedy można trafić na promocje, dzięki którym można zyskać dodatkowe bonusy i premie, co pozwala wiele zaoszczędzić lub chociażby zminimalizować koszty prowadzenia działalności. Może to być premia np. za wykonanie minimalnej ilości transakcji w danym miesiącu czy też atrakcyjne oprocentowanie gromadzonego na koncie firmowym kapitału.

Bezpieczeństwo

Każdy rachunek bankowy, niezależnie od tego czy jest kontem prywatnym czy firmowym, zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa. Dostęp do zgromadzonych na nim środków ma wyłącznie przedsiębiorca i ewentualnie wskazane przez niego osoby. Dlatego nie ma powodów, by obawiać się założenia i korzystania z konta firmowego. Wręcz przeciwnie – niesie to ze sobą wiele korzyści.