2018-03-07

E-zwolnienia - jakie zmiany zajdą od 1 lipca 2018 roku?

15 maja ubiegłego roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zakłada ona obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej od 01 lipca 2018 roku.

15 maja ubiegłego roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zakłada ona obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej od 01 lipca 2018 roku.

E-zwolnienia teraz i po wejściu w życie nowelizacji ustawy

Zwolnienia elektroniczne są wystawiane już od początku 2016 roku. Aktualnie muszą być podpisywane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu ZUS. Podpis kwalifikowany jest płatny, a jego koszt obciąża lekarza, natomiast bezpłatny profil ePUAP według opinii samych lekarzy jest skomplikowany w obsłudze i czasochłonny, co znacznie utrudnia wystawiania zwolnień w formie elektronicznej.

Od 01 lipca 2018 roku, gdy w życie wejdzie nowelizacja ustawy, e-zwolnienia będzie można uwierzytelniać używając Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie dużo prostsze i przede wszystkim bezpłatne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na profilu lekarza w ZUS, udostępni dane osób ubezpieczonych gromadzonych w bazie danych, a dane wystawiającego e-zwolnienie pobierze z rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania takich zwolnień.

Jeśli lekarz wystawi e-zwolnienie, każdy przedsiębiorca, który będzie miał założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, uzyska natychmiastową wiedzę o takim zwolnieniu. W związku z czym nie będzie musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie siedmiu dni ani dostarczać takowego do ZUS-u. A to dzięki Platformie, która umożliwi pracodawcy nie tylko dostęp do zwolnień, ale również możliwość eksportu do pliku. Ponadto przedsiębiorca ma możliwość wysłania wniosku o kontrolę zwolnienia.

Jakie korzyści przyniesie nowy sposób uwierzytelniania?

Taka metoda umożliwi także wystawianie elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS na przykład o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na danym stanowisku, a także wniosków dotyczących przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Jak tłumaczył resort rodziny i pracy, który opracował nowelizację, w Polsce liczba zwolnień krótkookresowych jest przeważająca, a jeśli są one wystawiane w formie papierowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie wykonać prawidłowej kontroli ich wystawienia. Dzięki zwolnieniom elektronicznym ZUS będzie miał szybki dostęp do informacji.

Co ciekawe, według resortu z 23 tysięcy lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy, obecnie na e-zwolnienia zdecydowało się zaledwie około 3 procent. Od 01 lipca br. będzie to już obowiązkiem, a zwolnienia papierowe trafią do lamusa.