2018-03-05

Kto musi wyposażyć się w kasę fiskalną w 2018 roku?

Wraz z rokiem 2018 zmianie uległy przepisy dotyczące kas fiskalnych. Nowe rozporządzenie zaktualizowało m.in. katalog usług, przy świadczeniu których nie obowiązują limity obrotowe, przez co posiadanie kasy fiskalnej staje się koniecznością już od pierwszej wykonanej transakcji.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?

Listę działalności, w których wymagana jest kasa fiskalna już od pierwszej transakcji określona została w par. 4 rozporządzenia wchodzącego w życie z początkiem 2018 roku. Wymaga ona na przedsiębiorcach świadczących poniższe dostawy oraz usługi nabycia kasy, nabijania na nią wszystkich transakcji i wydawania dowodu zakupu klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej.

Brak możliwości zwolnienia z kasy fiskalnej posiadają dostawcy:

 • gazu ziemnego,
 • silników spalinowych oraz części do nich,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep, naczep i kontenerów,
 • części i akcesoriów samochodowych niesklasyfikowanych w innych miejscach (z wyjątkiem części i akcesoriów do motocykli),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (wyjątek stanowią lampy elektronowe, elementy elektroniczne i części do aparatów i urządzeń służących do sterowania dźwiękiem i obrazem),
 • sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem akcesoriów i wyposażenia dodatkowego),
 • wyrobów z metali szlachetnych (w przypadku, w którym nie można skorzystać ze zwolnienia VAT),
 • nośników danych w postaci cyfrowej (zarówno zapisanych jak i niezapisanych),
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych stanowiących mieszankę piwa i napoju bezalkoholowego o zawartości alkoholu ponad 0,5%, perfum oraz wód toaletowych (z wyjątkiem sprzedaży na pokładach samolotów).

Z powyższego widać, że lista dostawców nie uległa zmianie w stosunku do zeszłorocznych przepisów. Inaczej sytuacja ma się w przypadku usług, gdzie w rozporządzeniu znalazły się trzy dodatkowe usługi podlegające powyższym przepisom.

Do tej pory do posiadania kasy fiskalnej zobowiązani byli:

 • przewoźnicy przewożący pasażerów oraz ich bagaż przy pomocy komunikacji samochodowej,
 • mechanicy naprawiający pojazdy silnikowe oraz motorowery oraz wymieniający koła w ww. pojazdach, wykonujący przeglądy techniczne pojazdów,
 • dentyści oraz lekarze (z wyjątkiem wyszczególnionych w poz. 51 załącznika),
 • prawnicy ( z wyłączeniem wymienionych w 28 poz. załącznika),
 • doradcy podatkowi,
 • osoby świadczące usługi związane z żywieniem,
 • fryzjerzy,
 • kosmetyczki.

Od 2018 roku do listy dodani zostali:

 • przedsiębiorcy świadczący usługi kulturalne i rozrywkowe (wstęp na przedstawienia cyrkowe),
 • przedsiębiorcy świadczący usługi związane z rozrywką i rekreacją (wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, do dyskotek i na sale taneczne),
 • przedsiębiorcy świadczący usługi wymiany walut (z wyłączeniem banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych).

Wykonując dostawy lub usługi znajdujące się na powyższej liście należy bezwzględnie posiadać kasę fiskalną nabijając na nią każdą transakcję na rzecz osoby fizycznej nieposiadającej działalności gospodarczej.