2018-11-27

Gratisy dla klientów a podatki

Nie trzeba być specem od marketingu i reklamy, aby doskonale wiedzieć, że akcje promocyjne zwiększają sprzedaż, wpływają korzystnie na wizerunek marki i pozwalają promować ofertę. Dlatego niejedna firma proponuje atrakcyjne zestawy produktów, w których znajdują się gratisy. Każdy, kto chce zastosować tą metodę promocji musi jednak pamiętać, że nieodpłatne przekazywanie towarów również rodzi skutki podatkowe!

Towary gratisowe a koszt uzyskania przychodu

Nie ma wątpliwości, co do tego, że oferowanie gratisów ma na celu promocję marki i pozyskanie nowych klientów, a więc reklamę. Wszystko to ma doprowadzić do uzyskania większych przychodów lub do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego mogą one stanowić koszt uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak to, by gratisowe towary były opatrzone logo firmy i zostały przekazane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Towary gratisowe powinny być przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – jednorazowe gratisy o dużej wartości przekazywane wyłącznie wybranym kontrahentom mogą zaniepokoić organy podatkowe.

Gratisy i podatek VAT

Jeśli w ramach akcji promocyjnej przedsiębiorca przekaże towary gratisowe klientom, to nie powodują one powstania obowiązku podatkowego, o ile zostaną spełnione dwa warunki. Przede wszystkim gratisy przekazywane przez podatnika jednej osobie nie powinny przekraczać łącznej wartości 100 zł, oczywiście jeśli podatnik prowadzi ewidencję, która pozwala ustalić tożsamość poszczególnych klientów.

Jeśli taka ewidencja nie jest prowadzona, to cena nabycia towaru mającego stanowić gratis, lub jego koszt wytworzenia, nie powinna przekraczać 10 zł netto. W związku z tym dotyczy to wszystkich próbek i prezentów o niewielkiej wartości, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli nieodpłatnie przekazane towary nie spełniają tych warunków, to ich przekazanie powoduje konieczność zapłaty należnego podatku VAT.

Sytuacja podatkowa obdarowanego

Towar gratisowy może powodować powstanie przychodu podatkowego. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w ramach akcji promocyjnej otrzymały upominki, których jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Jeśli jednak wartość towarów gratisowych przekracza 200 zł to konieczne jest wykazanie wartości gratisu w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzenie należnego podatku. Wykonuje się to na podstawie informacji PIT-8C, którą obdarowany powinien otrzymać od przedsiębiorcy wraz z otrzymanym upominkiem.

Jeśli gratis otrzymuje inny przedsiębiorca, to jego wartość stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego w momencie otrzymania towaru gratisowego przedstawiającego określoną wartość handlową, zwolnienie od podatku nie obowiązuje, niezależnie od wartości otrzymanego prezentu.