2018-11-19

Leasing pracowniczy – jak to działa?

Jednym z największych problemów współczesnych pracodawców jest trudność w zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników. Spadające bezrobocie, niewielka popularność szkół zawodowych, konkurencyjne oferty pracy zza granicy – wszystko to sprawia, że w wielu firmach brakuje rąk do pracy. Jak sobie z tym radzą pracodawcy?

Wynajem pracowników

Wśród przedsiębiorców rośnie popularność tzw. leasingu personalnego. Czym on jest? Jest to współpraca pomiędzy przedsiębiorcą, który poszukuje pracowników, a agencją pracy tymczasowej, która dostarcza odpowiednio wykwalifikowany personel. Leasing pracowniczy – jak działa?

Mechanizm jest prosty – firma zgłasza zapotrzebowanie na pracowników do odpowiedniej agencji. Ta z kolei rekrutuje, zatrudnia i deleguje właściwe osoby do pracodawcy do wykonywania określonych zadań i na określony czas. Ważne jest jednak to, że to agencja jest stroną w stosunku pracy, a nie de facto przedsiębiorstwo. Dlatego też to agencja zajmuje się pełną obsługą administracyjno-kadrową i sprawami pracowniczymi.

Outsourcing usług kadrowych a prawo

W zasadzie polskie prawo nie odnosi się bezpośrednio do zjawiska, jakim jest leasing personalny. Mimo to jest to forma legalnego pozyskiwania pracowników, ponieważ w tym wypadku zastosowanie ma ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zalety leasingu pracowniczego

Leasing personalny to rozwiązanie dla form, które potrzebują przede wszystkim tymczasowego zwiększenia zatrudnienia, ale też borykają się z lukami kadrowymi. Ponadto jest to rozwiązanie, które pozwala zredukować koszty w zakresie HR. Rozwiązanie to przyczynia się także do obniżenia kosztów stałych, co niejednokrotnie zwiększa możliwości przedsiębiorstwa, chociażby w zakresie uzyskania kredytu na rozwój firmy. Wyspecjalizowane agencje mają też szersze możliwości w pozyskiwaniu pracowników w oparciu o globalny rynek pracy, w tym popularne ostatnio, rynki wschodnie. Wady?

Jak każde rozwiązanie, taki i leasing pracowniczy, ma swoje wady. Czego może się spodziewać pracodawca korzystający z tej formy pozyskiwania pracowników? Przede wszystkim niskiej motywacji do pracy i małego zaangażowania w wykonywane zadania, a także dużej rotacji pracowników. Zagrożeniem jest też niewywiązanie się z umowy agencji pracy tymczasowej, z którą podjęta została współpraca.