2018-11-21

Kredyt technologiczny na innowacje

Postęp technologiczny to domena naszych czasów. Dlatego, aby nadążyć za konkurencją i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku, należy wdrażać innowacje technologiczne. Jednocześnie zakup zaawansowanego sprzętu lub wdrożenie nowoczesnych rozwiązań to niezwykle duże wyzwanie, szczególnie dla małych i średnich firm. Aby ułatwić im to zadanie powstał kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny vs zwykły kredyt

Czym się różni kredyt technologiczny od zwykłego kredytu lub pożyczki? Przede wszystkim tym, że kredyt technologiczny na innowacje to tak naprawdę pewnego rodzaju dotacja. Oznacza to, że bank przyznaje kredyt na zasadach kredytu inwestycyjnego. Część wartości kredytu pokrywa przedsiębiorstwo, a część jest spłacana ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Dotacja z tego źródła może wynieść nawet 75 proc. całej sumy kredytu!

Szansa na rozwój

Uzyskanie kredytu technologicznego umożliwia wdrożenie nowych technologii, które posłużą do poszerzenia oferty lub do ulepszenia dotychczas produkowanych towarów lub dostarczanych usług. Jak taki kredyt uzyskać?

Pierwszy krok to złożenie wniosku o kredyt technologiczny w banku, który zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu analizowana jest zdolność kredytowa wnioskodawcy. Jeśli zdolność kredytowa jest wystarczająca, to kredytobiorca podpisuje warunkową umowę kredytową lub otrzymuje promesę kredytu technologicznego.

Przedsiębiorca na tym etapie składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o otrzymanie premii technologicznej na podstawie warunkowej umowy kredytowej lub promesy wraz z niezbędną dokumentacją. Następnie BGK ma miesiąc na podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji. Jeśli odpowiedź jest pomyślna, to bank wypłaca tzw. premię technologiczną jednorazowo lub w ratach.

Ważnym elementem jest to, że otrzymanie całej premii jest możliwe dzięki wykorzystaniu całej kwoty kredytu, zakończenie inwestycji oraz rzeczywistej sprzedaży towarów lub usług, które powstały dzięki wprowadzonej technologii. Wysokość premii technologicznej, czyli dotacji ze strony BGK, jest ostatecznie ustalana na podstawie faktur potwierdzających sprzedaż nowych towarów i usług wprowadzonych przez przedsiębiorstwo dzięki środkom z kredytu technologicznego.