2017-05-17

Korekta rocznej deklaracji PIT - jak i do kiedy ją złożyć?

W czasie rozliczania rocznej deklaracji PIT może się zdarzyć, że popełnimy błąd wymagający naprostowania. Może to mieć związek np. ze źle wyliczoną kwotą podatku, co jest sytuacją wymagającą złożenia odpowiedniej korekty. W jaki sposób to zrobić i kiedy? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Dwie sytuacje wymuszające złożenie korekty

W momencie, gdy odkryliśmy w złożonej już deklaracji błąd, możliwe jest jedno z dwóch rozwiązań: albo wyliczony należny podatek PIT jest wyższy, niż być powinien, albo jego kwota jest zaniżona. W każdym z przypadków należy podjąć odpowiednie kroki, aby naprostować sytuację i uniknąć dalszych kłopotów. W momencie, gdy po korekcie okazałoby się, że zapłacona wartość podatku przekracza wartość wyliczoną, wraz z korektą należy złożyć odpowiedni wniosek stwierdzający nadpłatę, aby odzyskać różnicę między kwotą wpłaconą, a faktyczną wynikającą z wypełnionej poprawnie deklaracji.

W przypadku, gdy kwota na pierwszej deklaracji byłaby niższa, również należy złożyć korektę oraz opłacić zaległą część podatku biorąc pod uwagę również odsetki za zwłokę. W wypadku deklaracji za 2016 rok wynoszą one 4%. Korekta deklaracji w takim przypadku musi zostać złożona nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia ich przyjmowania, a należna opłata uiszczona w ciągu tygodnia od momentu złożenia deklaracji w urzędzie. Odsetki należy obliczyć wyłącznie w sytuacji, w której realizacja niedopłaty ma miejsce po ostatecznej dacie zapłaty należnego podatku. Jeśli korekta oraz wpłata złożone zostały przed jej upływem, nie jest konieczne doliczanie odsetek.

Jak złożyć korektę?

Korekta deklaracji powinna zostać złożona na identycznym formularzu, tożsamym z formularzem wypełnionym na potrzeby złożenia deklaracji po raz pierwszy. Należy jedynie zaznaczyć opcję, że jest to korekta zeznania, nie ma również konieczności dołączania uzasadnienia przyczyn korekty, jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. Jeśli korekta została złożona w odpowiednim terminie, na podatnika nie zostanie nałożona kara za przestępstwo skarbowe. Dotyczy to zarówno korekt złożonych przed ewentualnym wszczęciem przez organ podatkowy postępowania, jak i w trakcie jego trwania.

Newsletter

Najciekawsze posty i nowości z Księgowych Przyszłości
co miesiąc na Twojej skrzynce pocztowej.