2017-05-22

Działania na rzecz obronności a ulga dla firm

Projekt ustawy o realizowaniu zadań na rzecz obronności państwa z dnia 15 marca 2017 roku zakłada pojawienie się ulgi dla tych przedsiębiorców, którzy będą aktywnie działać na rzecz obronności państwa wykonując zadania zlecane przez odpowiednie organy.

Szczegóły projektu

Projekt ustawy przygotowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zgodnie z jego wytycznymi do zlecania zadań na rzecz obronności kraju upoważniony jest:

  • wobec spółek, gdzie akcje lub udziały w ponad 50% posiada Skarb Państwa osobą uprawnioną do delegowania zadań jest minister,
  • wobec pozostałych spółek - wojewoda,
  • inne organy wymienione w mającym powstać rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Aby móc skorzystać z ulgi, przedsiębiorca przed rozpoczęciem wykonywania przypisanych do niego zadań będzie musiał zawrzeć z odpowiednim organem porozumienie wykonawcze. Ulga wynosić będzie 2% i dotyczyć będzie podatku dochodowego od osób prawnych.

Jaki jest cel wprowadzenia ulgi podatkowej?

Ulga podatkowa w projekcie ustawy ma charakter motywujący przedsiębiorców do wykonywania obowiązków w ramach programu obronności kraju. Przepisy te mają za zadanie wytworzyć sytuację, w której w zamian za realne korzyści przedsiębiorca będzie podejmował się działań mogących wpłynąć na bezpieczeństwo Polski.

Jakie będą konsekwencje wprowadzenia ulgi?

Pomysłodawcy projektu prognozują, że możliwość naliczenia ulgi za działania w ramach obronności państwa mogą przynieść straty do budżetu w wysokości ok. 66 milionów złotych rocznie. W tej chwili na terenie naszego kraju działa ok. 200 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla obronności wliczając w to firmy działające w branżach wchodzących - w myśl projektu - w poszerzony katalog firm o znaczeniu gospodarczo-obronnym. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa działające w branży samochodowej, stoczniowej, chemicznej, wydobywczej oraz producenci leków.

Newsletter

Najciekawsze posty i nowości z Księgowych Przyszłości
co miesiąc na Twojej skrzynce pocztowej.