2017-11-21

Portret księgowego - ankieta

Z okazji 110 lecie działalności organizacji księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przeprowadza badanie o roli księgowych we współczesnym biznesie. Ankiety zbierane są jeszcze do 15 grudnia. Zapraszamy do udziału w ankiecie oraz do jej rozpowszechniania wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców.

z okazji 110-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny SKwP ogłosił rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów tego roku był II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość – wizja przyszłości". Podczas Kongresu zostały zaprezentowane wstępne wyniki badań „Portret księgowego 2017”. Badanie obejmuje dwie ankiety: 1. Księgowi oczami przedsiębiorców i 2. Autoportret księgowych.

Pierwsza ankieta jest adresowana do przedsiębiorców, a dokładniej do wszystkich osób, którzy mają do czynienia z szeroko rozumianymi księgowymi.

O co pytamy? Na przykład o to, czy księgowy to zawód prestiżowy albo czy księgowy to „zaufany doradca”, „osoba zaufania publicznego” czy może „hamulcowy biznesu”? Respondenci mogą też na przykład ocenić, czy ważniejszą kompetencją księgowego jest: znajomość języków obcych, zdolność abstrakcyjnego myślenia czy umiejętność pracy pod presją czasu. Jakie będą korzyści z pozyskanych informacji o zawodzie księgowego? Wierzymy, że poznanie potrzeb tej grupy zawodowej umożliwi SKwP rozwijanie oferty szkoleń i działań na rzecz księgowych. Poza tym wierzymy, że upublicznienie raportu może mieć wpływ na zmianę stereotypowego postrzegania księgowych – nie bierni rejestratorzy, ale aktywni doradcy biznesu. Hasłem przewodnim raportu będzie zdanie „Księgowy – to brzmi dumnie”. Chcielibyśmy, aby to hasło dotarło do jak najszerszej grupy przedsiębiorców. Naszym zamiarem jest kształtowanie społecznego przekonania, że księgowy jest zawodem zaufania publicznego. Jak dotąd, zebraliśmy już ponad 2 300 odpowiedzi księgowych. Zdecydowanie mniej ankiet (ok. 300) wpłynęło od przedsiębiorców. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które jeszcze nie wypełniły ankiet o wyrażenie swoich poglądów do 15 grudnia 2017. Prosimy też o ich rozpowszechnienie wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i księgowych. Ankiety internetowe są krótkie (dla księgowych ok. 6 minut, dla przedsiębiorców ok. 3 minut) i można je wypełnić na smartfonie czy tablecie.

Linki do ankiet:

Autoportret księgowych (link)

Księgowi oczami przedsiębiorców (link)

Koordynator Projektu: Stanisław Hońko