2017-10-18

Webinarium: RODO w HR

RODO (ang. GDPR) czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nakłada na organizacje nowe obowiązki dotyczące sposobu ochrony danych osobowych. W świetle rozporządzenia danymi osobowymi są również informacje o zatrudnionych w firmie pracownikach czy dane osób, które brały udział w procesie rekrutacji. Zadaniem pracodawców jest więc odpowiednie zabezpieczenie m.in. karotek pracowniczych. Dodatkowo na horyzoncie pojawił się również projekt cyfryzacji dokumentacji pracowniczej, który po części jest odpowiedzią na nowe wymogi unijne.

Portal biznestrendy.eu oraz hrstandrad.pl zapraszają do udziału w webinarium „RODO w HR - Jak zarządzać danymi potencjalnych i istniejących pracowników w zgodzie z rozporządzeniem?”

W czasie szkolenia poruszone zostaną między innymi:

  • Wymogi dotyczące cyfryzacji i przechowywania danych osobowych i danych wrażliwych
  • Wymogi dotyczące procedur i zgód na przetwarzania i przechowywanie danych
  • Prawa pracowników (wgląd w historię danych, prawo do bycia zapomnianym itp.)
  • Portale pracownicze, a RODO
  • Przekazywanie praw do przetwarzania danych osobowych
  • Cyfrowa dokumentacja pracownicza – projekt zmian

Szkolenie poprowadzą Barbara Dąbrowska - dyrektor ds. finansów i zarządzania zasobami ludzkimi, trener i ekspert w zakresie prawa gospodarczego oraz Joanna Walentek, kierownik projektu Kadry Płace w firmie Soneta.

Webinarium odbędzie się 8 listopada o godzinie 10.00 – 11.00. Udział w nim jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy dokonać rejestracji na stronie http://www.biznestrendy.eu/webinarium-rodo-w-hr/