2016-01-07

Które z wydatków świąteczno-noworocznych mogą być kosztem firmy?

W ostatnim okresie wśród wydatków firmowych pojawiły się zapewne te nietypowe, które przedsiębiorcy ponoszą zazwyczaj w końcówce roku.

Otóż w każdej firmie mamy do czynienia z wydatkami na zakup przynajmniej części z nich, np.: choinek, kwiatów ozdobnych (tzw. gwiazd betlejemskich), kartek świątecznych i noworocznych, różnych ozdób świątecznych a także organizację służbowych spotkań wigilijnych przed Świętami. Mogą się zrodzić wątpliwości czy wszystkie te poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu i czy można od nich odliczyć podatek VAT? Generalnie, wskazane wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem, że zostanie wykazany związek z osiąganym przychodem. Ozdoby świąteczne z założenia mają na celu np. korzystny wpływ na klientów, kontrahentów i współpracowników. Wydatki na zorganizowanie imprezy wigilijnej dla pracowników mogą natomiast mieć wpływ na korzystną atmosferę w pracy i stanowić element motywacyjny, co może mieć z kolei wpływ na osiągane przychody firmy. Zrodzić się może pytanie czy wskazane wydatki należy rozpatrywać pod kątem wydatków na reprezentację, czy przypadkiem nie należy do nich zastosować art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „reprezentacja”. Według Słownika Języka Polskiego (red. M. Szymczak, PWN Warszawa 1989) reprezentacja oznacza "okazałość, wytworność, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną". Reprezentacja to więc występowanie w imieniu firmy, wiążące się z okazałością, w celu wywołania dobrego wrażenia. Kartki świąteczne wysyłane do kontrahentów mają natomiast na celu pielęgnowanie z nimi więzi, co może mieć w przyszłości wpływ na wysokość realizowanych przychodów. Zazwyczaj kartka świąteczna może jednak zawierać elementy firmowe, np. logo firmy. Nie ma wtedy wątpliwości, że wysyłka kartek świątecznych jest działaniem reklamowym, a wydatki z tym związane mogą być kosztem uzyskania przychodów, związanym z ogólnym działaniem firmy. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 3.03.2008 r. (IBPB1/415-152/08/AB), w której organ uznał, że: „kartki świąteczne nie mają charakteru reprezentacyjnego – ich obecność jest bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy i raczej to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego postępowania”. Zdaniem Izby wydatki na kartki można zaliczyć do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że nie mają one znamion okazałości czy też wystawności. Podobnie Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 13 lutego 2008 r. (sygn. ILPB3/423-235/ 07-2/MC) podkreśliła, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. Organ uznał, iż wydatki na zakup kwiatów ciętych do wystroju pomieszczeń spółki i dekoracji w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, a także zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania budynku i pomieszczeń spółki z okazji świąt, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i są potrącalne w dacie ich poniesienia. Warto więc podkreślić, że przedsiębiorca ma możliwość zlecenia udekorowania jego firmy innemu przedsiębiorcy a koszt jaki poniesie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPBI/415-39/14/ESZ). Należy zatem stwierdzić, że jeżeli zakupione kartki czy ozdoby świąteczne oraz inne tego typu wydatki nie będą miały znamion okazałości, czy też wystawności, czyli nie są wydatkami na cele reprezentacyjne, to wydatki poniesione na ich nabycie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, bądź też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tak więc wydatki na świąteczną dekorację: choinka, bombki, kwiaty, zorganizowanie pracowniczej wigilii mogą być kosztem uzyskania przychodów. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jeśli zakupy będą przekraczały zwyczajowe standardy, podkreślały wytworność i okazałość siedziby firmy podatnika, to wydatki te mogą zostać zakwestionowane i zaliczone przez organ podatkowy do kosztów reprezentacji.

Odliczenie VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim nabyte dobra są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem jeżeli podatnik dokonujący wydatków na dekoracje świąteczne jest czynnym podatnikiem VAT i wystrój świąteczny jest związany z wykonywaną przez niego działalnością opodatkowaną VAT, to ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych ze świątecznym wystrojem firmy.

Wydatki w księgach Jeśli przedsiębiorca prowadzi podatkowa księgę przychodów i rozchodów omawiane wydatki zakwalifikuje do kolumny „Pozostałe wydatki”. Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe to przedmiotowe wydatki, zgodnie z zasadą memoriałową, będą stanowiły dla firmy koszty operacyjne, które ewidencjonuje się w zespole „4” ( na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii”), a w przypadku prowadzenia zespołu „5” wydatki dekoracyjne będą stanowiły koszty ogólnego zarządu.

Wiesława Moczydłowska