2015-03-25

PIT 2014 – ulgi

Rozliczenie PIT za 2014 rok musi złożyć każdy, kto w roku poprzednim, uzyskał przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie roczne, można złożyć zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową w wyznaczonym ustawowo terminie. 30 kwietnia 2015 roku, to ostatni dzień na złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Ulgi i odliczenia

Limity ulg i odliczeń ustalane są na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Z jakich ulg i w jakim wymiarze możemy skorzystać, rozliczając PIT za 2014 rok?

• Ulga na dzieci – na pierwsze dziecko za każdy miesiąc przysługuje 92,67 złotych ulgi, na drugie 92,67 złotych, na trzecie 166,67 złotych, a na czwarte i kolejne 225,00 złotych. • Ulga Internetowa – chcąc odliczyć Internet należy pamiętać, że można to zrobić tylko przez 2 lata i do wysokości 760 złotych rocznie. • Ulga abolicyjna – podatnicy, pracujący poza terytorium RP mają możliwość wyrównania różnicy między składkami podatkowymi w kraju i za granicą. • Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – odliczeniu podlega 30 proc. wydatków, a kwota ta nie może być większa niż 11 340 złotych rocznie. • Ulga na nowe technologie – mogą z niej skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i stanowi ona zwrot 50 proc. kosztów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. • Wydatki na zakup leków – limitem ulgi jest nadwyżka ponad 100 złotych w miesiącu. • Ulga odsetkowa – kredytobiorcy mają możliwość odliczenia odsetek z części kredytu, nie przekraczającej kwoty 325 990 złotych. • Korzystanie z samochodu osobowego, będącego własnością osoby niepełnosprawnej – roczny limit odpisania ulgi wynosi 2 280 złotych. • Opłacenie przewodników osób niewidomych oraz ulga na utrzymanie psa przewodnika – kwota limitu rocznego każdej z tych ulg wynosi 2 280 złotych. • Darowizna na cel pożytku publicznego, kultu religijnego, czy krwiodawstwa – ulga przysługuje w wysokości kwoty darowizny, do 6 proc. dochodu. • Darowizna na kościelną działalność charytatywną – możliwe jest odliczenie ulgi w całej wartości, do 100 proc. osiągniętego dochodu.

Oprócz wymienionych wyżej ulg można także uzyskać: ulgę budowlaną, ulgę z tytułu oszczędzania na IKZE, ulgę na szkolenie uczniów, a także na pomoc domową.

Wymagane dokumenty

Należy pamiętać, że do otrzymania ulgi konieczne jest przedstawienie, bądź przechowywanie przez jakiś czas odpowiednich dokumentów, stanowiących potwierdzenie prawa do jej odliczenia. W przypadku ulgi odsetkowej jest to potwierdzenie banku o wartości odsetek, odliczając ulgę budowlaną należy przedstawić faktury i dokumenty wykazujące poniesione wydatki, odliczając Internet należy posiadać przez 2 lata dane o płatnościach, a darowiznę – dowody wpłaty. Jeśli chodzi o ulgę abolicyjną, jest to poświadczenie o wartości zapłaconego za granicą podatku, a korzystając z ulgi rehabilitacyjnej, należy posiadać wszelkie dane, umowy, faktury i dokumentację medyczną.