2015-02-04

Urlop w 2015 roku

W 2015 roku będziemy musieli przepracować 252 dni, co daje dokładnie 2016 godzin pracy. Jest to o 2 dni więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej dni roboczych wypada w lipcu (23 dni), a najmniej w styczniu, lutym, maju, sierpniu i listopadzie (20 dni). Dni wolnych od pracy będzie w tym roku 113.

Długie weekend

Świąt wolnych od pracy będzie w tym roku 13. Dwa z nich wypadną w sobotę, a 4 w niedzielę. Jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. Najbliższy długi weekend to Wielkanoc i wypada na dni od 4 do 6 kwietnia. Kolejnego, długiego weekendu możemy spodziewać się początkiem maja – od 1 do 3 a więc od piątku do niedzieli. Następny długi weekend to Święta Bożego Narodzenia, od 25 do 27 grudnia. Pracownicy mogą także znacznie skorzystać w trakcie święta Bożego Ciała. Biorąc urlop 5 czerwca, można mieć wolne od 4 do 7 dnia tego miesiąca.

Jeśli doliczymy urlop

Pracownikowi ze stażem krótszym niż 10 lat i zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 dni urlopu, a pracownikowi, który przepracował ponad 10 lat – 26 dni urlopu. Liczba dni pracujących dla pierwszego pracownika wyniesie 232 dni, dla drugiego – 226 dni. Okres zatrudnienia liczony jest bez względu na miejsce pracy i jest sumą czasu, który pracownik przepracował na umowę o pracę, nawet gdy w jego zatrudnieniu nastąpiła przerwa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach do stażu pracy wlicza się także okres nauki. Skończone studia wyższe powiększają czas pracy o 8 lat. Co najmniej jedna część urlopu powinna trwać minimum 14 dni.

Zaległy, zeszłoroczny urlop wypoczynkowy, powinien zostać udzielony i wykorzystany przez pracownika do końca września przyszłego roku. Oznacza to, że niewykorzystany urlop musi rozpocząć się nie później niż 30 września 2015 roku. Gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu do końca września, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi i grzywną do 30 tysięcy złotych. Jeśli pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu w terminie, ma on prawo do roszczeń o udzielenie urlopu jeszcze przez 3 lata. Oznacza to, że za zaległy urlop z 2014 roku, roszczenia przedawnią się dopiero 31 października 2018 roku. Nie można zapomnieć, że w przypadku, gdy pracownikowi kończy się umowa o pracę lub został zwolniony, należy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zwiększenie wymiaru urlopu?

W jednym z projektów dyrektywy unijnej, pojawił się pomysł, aby w krajach Unii Europejskiej, gdzie wiek emerytalny wynosi 67 lat, zwiększyć urlop wypoczynkowy do 35 dni. Dzięki tej zmianie, pracownicy zyskaliby aż 9 dni urlopu więcej, niż mają do tej pory. Jednakże, wciąż nie ma oficjalnych danych dotyczących wprowadzenia w życie tej dyrektywy.