2022-05-26

Zmiany w JPK – nowa wersja struktury dla faktur sprzedażowych JPK_FA(4)

Z początkiem kwietnia 2022 roku zmianie uległa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur sprzedażowych. Wersja nr 4 wprowadza kilka istotnych zmian, o których warto wiedzieć.

JPK

Jednolite Pliki Kontrolne w Polsce

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest z nami od 2016 roku, gdy pierwsze duże przedsiębiorstwa musiały wykorzystać go w celu przesyłania do Urzędu Skarbowego danych na temat firmowych rozliczeń. W kolejnych kwartałach do systemu dołączane były następne firmy, aż ostatecznie również jednoosobowe działalności musiały wdrożyć ten system w swoich biznesach.

JPK to specjalna struktura danych zapisana pod postacią pliku XML, której zadaniem jest przekazanie konkretnych informacji fiskusowi. W przypadku JPK_FA w najnowszej wersji jest to struktura odpowiadająca za przesłanie zestawienia faktur kosztowych oraz przychodowych za konkretny okres rozliczeniowy. JPK_FA jest obowiązkowym plikiem i każdy przedsiębiorca będący VAT-owcem powinien regularnie generować go w swoim systemie księgowym, a następnie przesyłać w wersji elektronicznej do fiskusa. Udostępniane za jego pomocą dane zastępują m.in. wycofane jakiś czas temu deklaracje VAT-7, które podatnicy VAT musieli przekazywać organom podatkowym wraz z wcześniejszymi wersjami jednolitych plików kontrolnych.

JPK_FA(4) – jakie zmiany wprowadza?

JPK_FA(4), w porównaniu z poprzednią wersją, wprowadza szereg modyfikacji, na które należy zwrócić uwagę. Jest to konieczne dla prawidłowego wygenerowania pliku, a następnie przesłania go i zinterpretowania po stronie Urzędu Skarbowego. W aktualnej, obowiązującej od 1 kwietnia 2022 roku, wersji znalazły się następujące modyfikacje:

  • zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE, w tym w szczególności kod Irlandii Północnej (pozostawiony również został kod GB przypisany dla Wielkiej Brytanii),
  • zaktualizowano słownik kodów walut,
  • usunięto nieaktualne słowniki dla kodów krajów członkowskich UE oraz kodów walut,
  • rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych o numery identyfikacyjne dla celów OSS oraz IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID),
  • uwzględniono nowy typ danych – TProcentowy, który służy do raportowania stawek OSS oraz IOSS,
  • w elemencie FakturaWiersz dodano pole P_12_XII służące do wykazania stawki podatku od wartości dodanej innego państwa, w przypadku procedur szczególnych,
  • w elemencie ZamówienieWiersz dodano pole P_12Z_XII dla stawki podatku od wartości dodanej innego państwa dla faktur zaliczkowych (w przypadku procedur szczególnych),
  • w węźle Faktura dodano pole P_14_5 dla wykazania kwoty podatku od wartości dodanej w przypadku stosowania procedur szczególnych,
  • pole PrzyczynaKorekty stało się, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, polem opcjonalnym, które nie musi zostać wypełnione,
  • zaktualizowano opis węzłów oraz pól struktury JPK.

Zmiany wprowadzone w JPK_FA(4) skupiają się w głównej mierze na zakresie danych związanych z transakcjami unijnymi, zwłaszcza realizowanymi przy wykorzystaniu struktury uproszczonej. Warto zaznaczyć, że faktury sprzedażowe wystawione w procedurze MOSS w okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2021 roku w nowej wersji struktury będą prezentowane na analogicznych zasadach co faktury dokumentujące czynności rozliczane w procedurach szczególnych OSS.

Nowa wersja struktury JPK_FA dostępna jest w ramach aktualizacji systemów ERP, dzięki czemu przedsiębiorcy z nich korzystający (np. z systemu enova365) mają pewność, że ich programy księgowe działają zgodnie z aktualnymi zasadami.