2022-05-18

Tarcza antyputinowska – kto i w jakiej formie otrzyma wsparcie?

Negatywne konsekwencje wojny w Ukrainie odczuwa cała Europa, w tym Polska. Dlatego rząd wprowadza tzw. tarczę antyputinowską, która ma przeciwdziałać ekonomicznym skutkom rosyjskiej agresji na naszego wschodniego sąsiada.

Tarcza antyputinowska

Główne założenia tarczy antyputinowskiej

Wsparcie firm dotychczas działających w Rosji i ochrona miejsc pracy, derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki, łagodzenie skutków wzrostu cen, a także przeciwdziałanie inflacji to główne założenia tarczy antyputinowskiej. W ramach tejże tarczy będą przedłużane działania związane z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej oraz zawierać się będą elementy związane z korektą Polskiego Ładu. Kto i na jakich zasadach skorzysta z rządowego wsparcia?

Tarcza antyputinowska – dla kogo?

Jednym z aktualnych priorytetów rządu jest wsparcie firm funkcjonujących dotychczas na rynku rosyjskim oraz takich, których działalność oparta była o współpracę z rosyjskimi partnerami biznesowymi. Dlatego też celem jest pomoc w znalezieniu nowych rynków zbytu i zaproponowanie alternatyw inwestorom działającym dotąd w Rosji. Takie działania mają umożliwić polskim przedsiębiorstwom dalsze funkcjonowanie, a tym samym zachowanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy. Tego, jak dokładnie założenia będą realizowane nie wiadomo. Wiemy jednak, że rząd nie przewiduje, by tarcza antyputinowska dla firm obejmowała pomoc finansową.

Zupełnie inaczej kształtuje się tarcza antyputinowska dla rolników, gdyż jednym z najbardziej istotnych celów rządu jest zapobieganie wzrostowi cen żywności. Dlatego przewiduje się 500 zł dopłaty dla rolników do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty za każdy hektar łąk i pastwisk, przy czym dopłaty będą udzielane do maksymalnie 50 ha, zatem kwota nie przekroczy 25 tys. zł. Środki te mają przynajmniej częściowo pokryć straty oraz zrekompensować bardzo duże wzrosty cen nawozów.

Wśród innych działań przewidzianych przez rząd jest przedłużenie ochrony przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu, na czym ma skorzystać około 7 mln gospodarstw domowych, a także wspólnoty mieszkaniowe i liczne instytucje. Zapowiada się także przedłużenie rozwiązań z tarczy antyinflacyjnej. Jak wiadomo, obniżono poziom podatku VAT, a tym samym ceny podstawowych produktów spożywczych, paliw czy surowców energetycznych. Takie rozwiązanie prawdopodobnie pozostanie z nami do końca roku, co ma zagwarantować tarcza antyputinowska.

Emeryci i renciści w ramach podejmowanych działań otrzymają tak jak w ubiegłym roku 13. emeryturę. Trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 roku, tj. w wysokości 1 338,44 zł brutto – od kwoty tej zostanie pobrana wyłącznie składka zdrowotna, ale nie zostanie pobrany podatek dochodowy.

Z kolei korekta Polskiego Ładu w ramach tarczy antyputinowskiej będzie dotyczyć obniżenia stawki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z 17% do 12%, likwidacji ulgi dla klasy średniej, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Nowością z ostatnich dni jest rozszerzenie tarczy antyputinowskiej o pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z czterech miesięcy wakacji kredytowych w tym roku i z czterech miesięcy w przyszłym roku. Prawdopodobnie zmieni się też wskaźnik WIBOR, co przełoży się na spadek wysokości rat kredytobiorców. Uruchomiony ma zostać także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Tarcza antyputinowska – kiedy?

Pierwsze rozwiązania wdrażane w ramach tarczy antyputinowskiej wchodzą już w życie. Przykładowo rolnicy 25 kwietnia rozpoczęli składanie wniosków o dopłaty do nawozów. Do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski można było składać do 16 maja. Dodatkowa emerytura jest wypłacana wraz z emeryturami czy rentami za kwiecień 2022 roku. Z kolei stawka podatku PIT spadnie z 17% na 12%, czyli o 5 pkt proc., 1 lipca br.

Część zmian, takich jak rozszerzenie tarczy antyputinowskiej o pakiet wsparcia dla kredytobiorców, została skierowana do konsultacji, więc nie wiemy dokładnie, kiedy zaczną obowiązywać. Warto jednak wiedzieć, że tarcza antyputinowska może obowiązywać aż do 2027 roku, gdyż jej założenia rozpisano na 5 lat. Obecnie największe wsparcie otrzymają rolnicy, ponieważ tylko oni mogą liczyć na konkretne środki finansowe. Można się jednak spodziewać, że tarcza antyputinowska, podobnie jak kolejne tarcze antykryzysowe, będzie modyfikowana odpowiednio do aktualnej sytuacji.