2022-04-29

Zmiany w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Wraz z końcem kwietnia każdego roku upływa termin złożenia deklaracji podatkowej PIT za poprzedni rok kalendarzowy. Do tego czasu warto przyswoić zmiany, obowiązujące w rozliczeniach PIT za 2021 rok.

Deklaracja podatkowa PIT

Deklaracja podatkowa PIT – do kiedy należy ją złożyć?

Deklaracja PIT to specjalny dokument składany do Urzędu Skarbowego do końca kwietnia, a jego celem jest przekazanie organom podatkowych klarownego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok kalendarzowy.

W 2022 roku ostateczny termin przesłania deklaracji (od jakiegoś czasu możliwe jest to w wersji elektronicznej) upływa 2 maja. Jego dopełnienie jest obowiązkiem każdego pracującego obywatela Polski, a za niezłożenie deklaracji do tego dnia mogą grozić surowe kary.

Aby dokument był wypełniony poprawnie, warto wiedzieć, jakie zmiany w przepisach o wypełnianiu deklaracji PIT obowiązują od tego roku.

E-deklaracje PIT – jakie zmiany w 2022 roku?

Rok 2021 wprowadził szereg zmian w systemie podatkowym w naszym kraju. Ich efektem są modyfikacje dokumentów PIT, które należy wypełnić i złożyć organom podatkowym. Zmiany te dotyczą m.in.:

  • ulgi abolicyjnej dla pracujących za granicą, z której mogą skorzystać rezydenci Polski pracujących na stałe poza granicami naszego kraju, a która od 2021 roku zyskała limit w wysokości kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1360 zł,
  • ulgi dla młodych, czyli ulgi dla osób przed ukończonym 26 rokiem życia, która dodatkowo obejmuje odbywających praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie, dzięki czemu przychody z tych tytułów również nie podlegają podatkowi dochodowemu,
  • spółek nieruchomościowych, czyli nowej kategorii spółek dotyczących podmiotów, których przeważającą część aktywów stanowią nieruchomości położone na terenie naszego kraju,
  • nowych zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie wprowadzono m.in. szerszy katalog branż uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania,
  • wartości podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, którym obłożone są sklepy osiągające przychody powyżej 17 mln zł,
  • daniny cukrowej, czyli podatku od napojów zawierających cukier,
  • zmian w stawkach amortyzacji składników majątku, jeśli składnik ten wcześniej był w prywatnym użytkowaniu podatnika.

Nowe wzory e-deklaracji za rok 2021

Wraz z wprowadzonymi powyżej zmianami, modyfikacji uległy jednocześnie struktury dokumentów e-deklaracji, jakie możemy przesłać do Urzędu Skarbowego. Każda ze struktur (m.in. PIT-36 dla przedsiębiorców czy PIT-37 dla osób rozliczających się samodzielnie) uzupełniona została o pola pozwalające na zastosowanie m.in. ulg i odpisów wymienionych w artykule.

O ile pracownicy etatowi mogą dziś rozliczać się w bardzo prosty sposób – ich deklaracja PIT dostępna jest w systemie e-Deklaracje i po upłynięciu ostatecznego terminu złożenia akceptowana jest automatycznie – osoby prowadzące działalność gospodarczą wciąż muszą dostarczyć prawidłowo wypełniony formularz samodzielnie.

Na szczęście wszystkie e-deklaracje jesteśmy w stanie wypełnić w prosty sposób przy pomocy dedykowanych kreatorów dostępnych w Internecie, a następnie przesłać je do Urzędu Skarbowego podpisując wcześniej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Dzięki temu nawet na ostatnią chwilę mamy możliwość spełnienia swojego obowiązku i uniknięcia kary administracyjnej.