2022-02-08

Zmiany w estońskim CIT w 2022 roku

Wraz z wejściem w życie przepisów zawartych w Polskim Ładzie, od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległ szereg przepisów podatkowych. Jedna z istotniejszych modyfikacji dotyczy tzw. estońskiego CIT-u. Jakie zmiany wprowadzają znowelizowane przepisy?

Zmiany w estońskim CIT

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT obecny jest w polskim systemie podatkowym od 2021 roku. Jest to specjalne rozwiązanie, nazywane również ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, które ma za zadanie uprościć kwestie rozliczeniowe w spółkach i zapewnić więcej środków na inwestycje poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Z definicji jest to ciekawe rozwiązanie podatkowe, jednakże liczne ograniczenia spowodowały, że w ciągu ostatniego roku zdecydowało się na niego jedynie ok. 400 firm działających w Polsce. Aktualnie, po wejściu w życie Polskiego Ładu, przepisy związane z estońskim CIT-em uległy modyfikacjom.

Dla kogo estoński CIT w 2022 roku?

Do tej pory estoński CIT dostępny był wyłącznie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Po zmianie przepisów z jego możliwości skorzystać mogą również proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Warunkiem jest to, że spółki te prowadzone są przez osoby fizyczne, nie posiadają podmiotów zależnych oraz zatrudniają co najmniej 3 osoby na umowę o pracę przez okres co najmniej 300 dni w roku.

Dla ułatwienia wyboru tego systemu opodatkowania zlikwidowano również limit przychodów (wynosił wcześniej 100 mln zł), a także wymogi związane z ponoszonymi przez przedsiębiorstwo nakładami inwestycyjnymi. Do końca 2021 roku kwoty zaoszczędzone dzięki estońskiemu CIT-owi musiały być reinwestowane. Obecnie, zwłaszcza w dobie wciąż trwającej pandemii koronawirusa i związanych z tym utrudnień w tworzeniu wieloletnich strategicznych planów, nie jest to konieczne.

Zmiany w estońskim CIT w 2022 roku

Jedną z podstawowych zmian, z wyjątkiem rozszerzenia katalogu firm uprawnionych do skorzystania z tej formy rozliczenia, jest zmiana w stawkach estońskiego CIT-u. W przypadku małych podatników (tj. podatników, którzy w ciągu roku obrotowego uzyskają przychody do maksymalnie 2 mln euro, czyli ok. 9 mln zł) wynosi ona 20% i jest pobierana wyłącznie w sytuacji, w której zdecydujemy się na wypłacenie zysku poza spółkę.

Póki pieniądze pozostają wewnątrz firmy, nie musimy płacić podatku dochodowego, a tym samym możemy zyskać dodatkowe środki m.in. na potrzeby inwestycyjne – zakup parku maszynowego, oprogramowania czy inne działania mogące podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Jak zgłosić spółkę do estońskiego CIT?

Jeśli firma, którą prowadzimy, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy dotyczące ryczałtu od dochodu spółek, chęć przejścia na estoński CIT musimy zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w dowolnym miesiącu trwania roku obrotowego. Pozytywna decyzja ze strony fiskusa sprawi, że otrzymamy możliwość korzystania z tej formy opodatkowania przez kolejne 4 lata. Po ich upływie, jeśli nie zdecydowaliśmy inaczej, możliwość korzystania z estońskiego CIT-u zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 4 lata.

Poszerzony katalog spółek mogących skorzystać z tej opcji opodatkowania, a także zniesienie limitów przychodowych i inwestycyjnych mają sprawić, że estoński CIT stanie się jeszcze ciekawszą alternatywą dla firm chcących inwestować zysk w działania rozwojowe. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą w stanie skuteczniej walczyć o swoją pozycję nawet mimo niekorzystnej globalnej koniunktury gospodarczej, zapewniając sobie środki na wprowadzenie niezbędnych zmian i ulepszeń.