2022-02-02

Co Polski Ład zmienia w leasingu operacyjnym?

Przepisy zawarte w projekcie Polskiego Ładu w zdecydowanej większości weszły już w życie. Jak po nowelizacji prawa podatkowego wygląda kwestia leasingu operacyjnego? Z czym musimy się zmierzyć, jeśli planujemy wykupić leasingowany pojazd?

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny i wykup samochodu przed 2022 rokiem

Z punktu widzenia przedsiębiorcy zakup samochodu jest niepotrzebnym wydatkiem. Znacznie lepszym sposobem jest wyleasingowanie wybranego modelu, a po zakończeniu okresu leasingu – jeśli mamy chęć dalej użytkować pojazd – jego wykupienie i przeniesienie z majątku firmowego do prywatnego.

Dotychczasowe przepisy pozwalały odliczać wysokość raty od podstawy opodatkowania, a po opłaceniu ostatniej z nich – jego wykupienie. W takiej sytuacji mogliśmy pozostawić pojazd w firmie lub wycofać go z niej (wykreślając z ewidencji środków trwałych) i użytkować w pełni prywatnie. A gdy naszła nas chęć sprzedaży auta, wystarczyło odczekać 6 miesięcy od daty wykupu, aby móc zrobić to bez konieczności opłacenia podatku dochodowego.

W ten sposób przedsiębiorcy w Polsce mogli relatywnie niskim kosztem (odliczając wartość rat od podatku) nabywać kolejne pojazdy, przenosić je do użytku prywatnego, a następnie odczekać pół roku, aby móc je sprzedać otrzymując częściowy zwrot wpłaconych środków.

Polski Ład wprowadził jednak konkretne, daleko idące zmiany w zasadach wykupu. Zmiany, które nie każdemu mogą przypaść do gustu.

Zmiany w leasingu operacyjnym w Polskim Ładzie

Wraz z 1 stycznia 2022 roku zmieniona została jedna z głównych zasad związanych z pojazdami wykupionymi z leasingu, a następnie przeniesionymi do majątku prywatnego. Od początku roku sześciomiesięczny okres uległ wydłużeniu i wynosi on obecnie 6 lat.

Oznacza to, że aby sprzedać pojazd wykupiony w leasingu i wykreślony z ewidencji środków trwałych, bez konieczności opłacenia podatku dochodowego, musimy odczekać znacznie dłużej. Podatek ten należy wówczas opłacić w takiej wysokości, jaka przypisana została do formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w przepisach wprowadzone przez projekt Polskiego Ładu w zasadniczy sposób utrudniają dotychczasowe możliwości w zakresie wykupu na cele prywatne i późniejszej odsprzedaży samochodów branych w leasingu operacyjnym. Oznacza to, że dla przedsiębiorców chcących regularnie wymieniać flotę pojazdów na nowe, ta forma finansowania zakupu przestaje być atrakcyjnym rozwiązaniem. Zwłaszcza że zmianom uległy również przepisy związane z VAT od wykupionego samochodu.

W 2021 roku i latach wcześniejszych wysokość VAT obliczana była na podstawie wysokości ostatniej raty leasingowej stanowiącej zazwyczaj niewielki procent wartości samego pojazdu i będącej kwotą wykupu. Obecnie, w momencie, gdy będziemy chcieli nabyć samochód do prywatnego majątku, należny VAT będzie musiał zostać naliczony od realnej wartości rynkowej auta.

Co w tej sytuacji mogą zrobić leasingobiorcy?

Jako że opcja leasingu operacyjnego z niską kwotą wykupu dla wielu leasingobiorców przestała być atrakcyjna, należało znaleźć alternatywne sposoby finansowania zakupu pojazdów do firmy. Obecnie brane pod uwagę są dwie możliwości:

  • leasing z wysokim wykupem, który zapewnia niższą wartość rat przez cały czas trwania umowy, a na jej koniec opcja wykupu nie jest obowiązkowa,

  • wynajem długoterminowy, gdzie zupełnie nie istnieje opcja wykupu pojazdu, a tym samym nie ma konieczności opłacenia VAT od jego wartości.

Przepisy idące wraz z Polskim Ładem utrudniły korzystanie z leasingu operacyjnego na dobrze znanych przedsiębiorcom zasadach, ale jednocześnie otworzyły ścieżkę do zupełnie nowych rozwiązań. Dzięki temu możliwe będzie np. regularne wymienianie użytkowanych pojazdów na nowsze modele po zakończeniu aktualnej umowy.