2022-02-11

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych a Polski Ład

Do tej pory prowadzenie działalności gospodarczej z własnego mieszkania wiązało się z możliwością amortyzacji nieruchomości i zapewnienia sobie z tego tytułu niższego podatku dochodowego. W ramach Polskiego Ładu zmieniają się warunki amortyzacji.

Amortyzacja nieruchomości

Amortyzacja nieruchomości przed Polskim Ładem

Nieruchomości mieszkalne to bardzo częste miejsce prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W naszym kraju największą liczbę przedsiębiorstw klasyfikuje się właśnie do kategorii mikro, często jednoosobowych firm, których właściciele prowadzą je we własnej przestrzeni życiowej. Oszczędności na wynajmie powierzchni biurowej wraz z możliwością amortyzacji takiej nieruchomości sprawiały, że było to rozwiązanie ciekawe z punktu widzenia optymalizacji podatkowej.

Aby istniała możliwość zamortyzowania mieszkania lub domu, w którym prowadzimy działalność, wystarczyło, abyśmy byli jego właścicielami lub współwłaścicielami, a także ujęli go w ewidencji środków trwałych. Dodatkowo, aby koszty tego typu móc odliczyć od podstawy opodatkowania, należało rozliczać się przy pomocy skali podatkowej lub podatku liniowego.

W ramach Polskiego Ładu w tej materii wprowadzone zostały konkretne zmiany, o których piszemy w dalszej części artykułu.

Amortyzacja nieruchomości od 2022 roku

Zgodnie z interpretacją przeprowadzoną przez ustawodawcę, przepisy dotyczące amortyzacji nieruchomości mieszkalnych obowiązujące jeszcze w 2021 roku dawały przedsiębiorcy możliwość do skorzystania z podwójnych preferencji podatkowych. Z jednej strony, będąc właścicielem nieruchomości, mógł on ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów. Z drugiej – w momencie sprzedaży takiej nieruchomości miał możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej (dostępnej w momencie, gdy środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył na cele mieszkaniowe).

W związku z tym definiując zmiany w przepisach w ramach Polskiego Ładu, autorzy projektu stwierdzili, że wraz z 1 stycznia 2022 możliwość amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym w ramach prowadzonych w nich działalności gospodarczych nie będzie możliwa. Nie będą one mogły być tym samym ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Jednakże chcąc pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych zmian, nowelizacja przewiduje istnienie przepisów przejściowych. Zgodnie z ich brzmieniem, obiekty takie możemy zaliczać do środków trwałych i amortyzować je do końca 2022 roku pod warunkiem, że zostały przez nas nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli więc amortyzowaliśmy nieruchomość o charakterze mieszkalnym w 2021 roku, będziemy mogli kontynuować to działanie aż do końca obecnego roku. Po 1 stycznia 2023 roku stracimy jednak taką możliwość. W przypadku, gdy nieruchomość mieszkalną nabędziemy w ciągu kolejnych miesięcy, nie będziemy mieli możliwości skorzystania z jej amortyzacji.

Na których przedsiębiorców największy wpływ będą miały zmiany w przepisach?

Jak widać, niemożność odliczenia od podatku odpisów amortyzacyjnych za nieruchomości mieszkalne ma wpływ na dwie grupy przedsiębiorców. Pierwszą z nich stanowią osoby wykorzystujące całość lub część mieszkania, lub domu do celów prowadzonej przez siebie działalności. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów (oraz zakończeniem przepisów przejściowych) utracą oni możliwość zmniejszenia podatku dochodowego o wartość odpisu amortyzacyjnego.

Drugą grupą są przedsiębiorcy, którzy posiadając obiekty mieszkalne, w ramach działalności dzierżawili je lub wynajmowali na podstawie umowy. Oni również stracą możliwość odpisania wartości amortyzacji od podatku, co zasadniczo zwiększa koszty prowadzonych przez nich biznesów.