2022-02-15

Szybszy zwrot VAT – jakie wymagania należy spełnić?

Podatnikom VAT przysługuje możliwość odbioru od fiskusa nadpłaconych podatków i wszelkiego rodzaju zwrotów. Zgodnie ze zmianami przepisów, czas na taki zwrot wynosić może 40 lub nawet 15 dni. Jakie warunki należy spełnić, aby klasyfikować się do tych procedur?

Zwrot VAT

Zwrot VAT w terminie 40 dni – jakie są wymagania?

Z możliwością otrzymania zwrotu w terminie 40 (a nie jak do tej pory 60 dni) mocno wiąże się faktura ustrukturyzowana, czyli tzw. e-Faktura. Zastąpić ma ona dotychczasowe faktury wystawiane przez przedsiębiorców, a zawarte w niej dane mają być przechowywane i archiwizowane docelowo w Krajowym Systemie e-Faktur.

Dostęp do e-Faktury uruchomiony został 1 stycznia 2022 roku, jednakże na tę chwilę nie jest on obowiązkowy. Mimo to przedsiębiorcy, którzy zdecydują się rozpocząć korzystanie z systemu, będą mogli skorzystać właśnie z 40-dniowego zwrotu VAT.

Aby to zrobić, muszą spełniać następujące warunki:

  • wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej (wyjątkiem są sytuacje, gdy z powodu braku zgodności ze wzorem e-Faktury konieczna jest faktura zwykła oraz gdy trzeba wystawić paragon z numerem NIP nabywcy jako fakturę uproszczoną),
  • ich kwota naliczonego podatku nie może przekraczać 3 000 zł (dotyczy to również nierozliczonej różnicy podatku w poprzednich okresach rozliczeniowych),
  • przez 12 miesięcy poprzedzających zwrot VAT muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, za każdy okres rozliczeniowy składać plik JPK_V7, a także posiadać rachunek bankowy (lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) znajdujący się na białej liście podatników.

W momencie spełnienia ww. warunków termin 40-dniowego zwrotu VAT liczy się od dnia złożenia rozliczenia w postaci pliku JPK_V7, z którego wynika konieczność dokonania takiego zwrotu.

Szybszy zwrot VAT w terminie 15 dni – jakie warunki musimy spełniać?

W znowelizowanych przepisach, oprócz 40-dniowego terminu zwrotu, istnieje również szybsza możliwość odzyskania nadpłaconego VAT. Termin ten wynosi jedynie 15 dni, lecz nie dotyczy wszystkich podatników.

Z tak krótkiej procedury zwrotu skorzystać mogą tylko tzw. Podatnicy Bezgotówkowi – podatnicy, u których większość transakcji realizowana jest bezgotówkowo. Dotyczy ona również wyłącznie zwrotów powstałych po 1 stycznia 2022 roku. Co więcej, aby móc skorzystać z ww. terminu zwrotu VAT należy spełnić poniższe warunki.

  • W ciągu kolejnych 3 miesięcy (lub kwartału, dla podatników rozliczających się kwartalnie) wartość sprzedaży brutto zarejestrowanej na kasie fiskalnej nie może być niższa niż 80% łącznej sprzedaży brutto.
  • W okresie 3 miesięcy (lub jednego kwartału dla podatników rozliczających się kwartalnie) wstecz dla okresu, za który realizowany jest zwrot, płatności za sprzedaż dokonywane na kasie fiskalnej w przeważającej większości muszą być wykonane przy pomocy kart płatniczych, płatności mobilnych lub poleceń przelewów. Procentowy udział takich płatności musi wynosić 65% w latach 2022-2023 i 80% od 2024 roku.
  • Wartość sprzedaży brutto przez okres ostatnich 12 miesięcy w żadnym okresie rozliczeniowym nie może być niższa niż 50 000 zł.
  • Kwota VAT nierozliczona w poprzednich okresach nie może być wyższa niż 3 000 zł.
  • Kwota zwrotu nie może być wyższa niż dwukrotność wysokości VAT wynikającego ze sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym ze sprzedaży dokonywanej przy użyciu kasy fiskalnej.
  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składał regularnie pliki JPK_V7 oraz prowadził ewidencję sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej online.
  • W ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających moment wypłaty zwrotu, rachunek bankowy (lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) znajdował się na białej liście podatników.

Chcąc skorzystać z 15-dniowego terminu zwrotu VAT, poza spełnieniem powyższych warunków, należy również złożyć w ustawowym terminie korektę pliku JPK_V7. Czas na zwrot liczony jest od dnia, w którym została ona złożona.

Szybszy zwrot VAT – jakie możliwości daje przedsiębiorcom?

Skrócenie do 40 i 15 dni terminu zwrotu nadpłaty VAT jest zdecydowanie krokiem w stronę poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur, firmy spełniające wyszczególnione powyżej warunki mogą ubiegać się o szybsze dokonanie zwrotu, dzięki czemu w krótszym czasie będą dysponować dodatkowymi środkami na bieżącą działalność, inwestycje lub inne należności podatkowe.

Chcąc skorzystać z możliwości, jakie dają skrócone terminy zwrotu VAT, należy jednak spełnić konkretne wymagania, które (m.in. w przypadku krótszej 15-dniowej procedury) są niezwykle trudne do osiągnięcia. Może to skutkować tym, że skorzystać z nich będzie w stanie wyłącznie niewielka grupa przedsiębiorców.