2022-12-07

e-Urząd Skarbowy – jakie wnioski możemy przez niego składać?

Postępująca cyfryzacja polskiego biznesu dotyka również spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Skarbowym. Dzięki dostępowi online możemy zrobić to zdalnie, z naszego domu. Jakie działania są możliwe w e-Urzędzie?

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy – czym jest i jak można się do niego zalogować?

Jeszcze kilka lat temu, aby załatwić dowolną sprawę w Urzędzie Skarbowym, należało przygotować się na konieczność osobistych odwiedzin w placówce w godzinach jej pracy. Często dla przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika, było to zadanie rozbijające dzień i powodujące znaczny spadek produktywności. Na szczęście wraz z nadejściem e-Urzędu, możliwe stało się składanie przynajmniej części dokumentów za pośrednictwem sieci internetowej – z dowolnego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy i mamy dostęp do internetu.

Chcąc zalogować się do e-Urzędu możemy dokonać tego poprzez stronę login.gov.pl, jednak, aby było to możliwe, konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego z poniższych systemów logowania. Są to:

 • profil zaufany,
 • e-dowód,
 • elektroniczne konto bankowe,
 • aplikacja m-Obywatel.

W sytuacji, w której nie mamy możliwości wyboru żadnej z powyższych metod, do e-Urzędu Skarbowego zalogować się możemy również poprzez podanie odpowiednich danych autoryzujących – NIP-u lub PESEL-u, a także podanie kwoty przychodu i nadpłaty (lub niedopłaty) z ostatniego rocznego rozliczenia. W tym przypadku pamiętać musimy jednak o tym, że wykorzystanie danych autoryzujących nie otwiera nam pełnego dostępu do aktualnych możliwości e-Urzędu Skarbowego, a jedynie niewielkiego wycinka.

Jakie wnioski możemy składać przez e-Urząd Skarbowy?

Mając pełen dostęp do e-Urzędu Skarbowego otrzymujemy na chwilę obecną (grudzień 2022) możliwość złożenia różnego rodzajów dokumentów. Katalog usług jest stale rozszerzany, więc z czasem dojdą do niego również inne opcje. Spośród tych, które dostępne są obecnie, do dyspozycji mamy:

 • wnioski o zaświadczenia: o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W), o dochodach podatnika w PIT (ZAS-DF) oraz o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego i odliczonych składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU),
 • zgłoszenie ZAP-3 dla osób fizycznych w celu aktualizacji danych w urzędzie skarbowym,
 • pisma ogólne, jeśli nie znaleźliśmy właściwego wzoru pisma,
 • wniosek o stwierdzenie nadpłaty, który możemy złożyć zarówno dla podatku dochodowego, jak i VAT,
 • czynny żal, czyli zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego,
 • zawiadomienie ZAW-NR, czyli poinformowanie fiskusa o tym, że wpłaciliśmy należność kontrahentowi na rachunek niewidniejący na białej liście podatników VAT, w kwocie przekraczającej 15 000 zł brutto,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet innych zobowiązań, gdy chcemy posiadaną nadpłatę na koncie podatkowym przekazać np. na pełną lub częściową spłatę bieżących bądź przyszłych zobowiązań podatkowych,
 • wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, czyli informację dla Urzędu Skarbowego, na który konkretny podatek została wpłacona kwota przelewu, jeśli nie uwzględniliśmy tego wcześniej w jego opisie,
 • pełnomocnictwo UPL-1, gdy chcemy ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji elektronicznych,
 • zawiadomienie OPL-1 o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zalety e-Urzędu Skarbowego

Digitalizacja kwestii podatkowych sprawia, że w dzisiejszych czasach znacznie prościej i szybciej możemy prowadzić działalność gospodarczą, ograniczając tym samym konieczne wizyty w urzędach. Wykorzystanie e-Urzędu Skarbowego przyspiesza szereg działań i jednocześnie oszczędza czas niezbędny na dojazdy do jego siedziby. Co więcej, e-Urząd otwarty jest całą dobę, więc aby złożyć jeden z opisanych powyżej wniosków, nie musimy robić tego w godzinach jego pracy.

Składanie wniosków i dokumentów w wirtualnym Urzędzie Skarbowym jest również bardzo łatwe, gdyż każda z opisanych powyżej spraw posiada dedykowany proces prowadzący podatnika krok po kroku w celu zminimalizowania ewentualnych błędów.

Jako że w najbliższej przyszłości planowane jest regularne zwiększanie możliwości e-Urzędu, coraz więcej działań związanych z kontaktem z fiskusem odbywać się będzie na drodze elektronicznej, co w jeszcze większym stopniu wpłynie na łatwość prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski.