2021-09-01

Co przedsiębiorca może odpisać od podatku, a co od dochodu?

Podatki to obowiązek każdego przedsiębiorcy i nie ma ku temu wątpliwości. Można jednak sprawić, aby były one nieco niższe. W jaki sposób? Korzystając z kilku możliwości odliczenia ponoszonych kosztów.

Dla kogo ulga podatkowa?

Każdy przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność gospodarczą może skorzystać z określonych ulg. Ich lista jest uzależniona od wybranej przez niego formy opodatkowania. Zasadą jest, że stosowanie skali podatkowej uprawnia do skorzystania z każdego z poniższych odliczeń. Zdecydowanie się na podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową może spowodować, że niektóre możliwości będą jednak niedostępne.

Odliczenie od podatku – co może odliczyć przedsiębiorca?

Przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczać kwestie podatkowe co kwartał lub w miesięcznych interwałach. Na szczęście polskie prawo umożliwia mu zmniejszenie należności względem państwa poprzez dostęp do kilku znaczących odliczeń podatkowych.

  • Składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru owych składek. Jeśli ich wartość przekracza wartość podatku, możliwe jest odliczenie ich tylko do jego wysokości. Z tego odliczenia wyłączeni są przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową.

  • 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego – to kwota, jaką można przekazać dowolnej, wybranej organizacji w momencie składania przez nas rocznej deklaracji podatkowej PIT.

  • Ulga prorodzinna, czyli ulga uzależniona od ilości posiadanych dzieci. Przysługuje ona obojgu rodzicom i mogą ją oni odliczyć w dowolnych proporcjach. Z tego rozwiązania skorzystać mogą jednak wyłącznie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie przepisów ogólnych.

Odliczenie od dochodu u osób prowadzących działalność gospodarczą

Drugą kategorią są odliczenia od dochodu. Zaliczamy do niej:

  • Składki na ubezpieczenie społeczne. Każdy czynny przedsiębiorca w Polsce może odliczyć opłacone za siebie składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także część owych składek dla pracowników, pokrywaną jako pracodawca. Należy jednak pamiętać, że w momencie, gdy wysokość składek przekracza dochód, odliczyć można je wyłącznie do wysokości dochodu.

  • Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ale tylko do określonego limitu. W 2021 wynosi on 9466,20 zł. W przypadku tego odliczenia wyłączeni z niego są przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania kartą podatkową.

  • Udzielone darowizny na cele kościelne, na organizacje społeczne oraz na cele charytatywne. Można to zrobić pod warunkiem, że darowizn nie uznano ich za koszty uzyskania przychodów, nie zostały wcześniej odliczone ani nie otrzymano za nie zwrotu w żadnej formie. W przypadku darowizn, z tego sposobu wyłączeni są przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej.

Inne ulgi możliwe do odliczenia

Oprócz powyższych odliczeń, przedsiębiorcy w Polsce mają możliwość skorzystania również z innych ulg.

  • Ulgi na internet, która pozwala na odliczenie kosztów internetu do kwoty 760 zł, pod warunkiem, że nie są one rozliczane na bieżąco w kosztach prowadzenia działalności (opcja niedostępna dla podatku liniowego i karty podatkowej)

  • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową, czyli możliwości odliczenia kosztów ponoszonych na badania naukowe i prace rozwojowe. W tym przypadku możliwe jest odliczenia od 10% do nawet 30% ponoszonych kosztów, pod warunkiem, że nie zostały one zwrócone w żadnej innej formie. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie przysługują przedsiębiorcom, którzy wybrali ryczałt lub kartę podatkową. podatkowej).

Jak widać, polskie przepisy umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z kilku rozwiązań mających na celu zmniejszenie należności podatkowych. Warto jednak mieć na uwadze ograniczenia za nimi idące, zwłaszcza te związane z dostępnością konkretnych odliczeń dla form opodatkowania działalności.