2021-08-20

5 cech skutecznego księgowego

Skuteczny księgowy to skarb dla każdego przedsiębiorstwa. Powinien on nie tylko biegle władać wiedzą w tematyce rachunkowej, ale również przejawiać cechy pozwalające mu wypełniać swoje obowiązki w odpowiedni sposób. Jakie? Pięciu najważniejszym poświęcamy poniższy artykuł.

Cechy skutecznego księgowego

Każde stanowisko pracy, oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, posiada również zestaw cech, jakimi powinien charakteryzować się pracownik. Od handlowca wymaga się dobrego obycia z ludźmi i wysokiej kultury osobistej. Od programisty – dokładności w tworzeniu kodu. Od grafika – kreatywności i nieszablonowego myślenia. Podobnie jest w przypadku księgowego. Zawód ten, mimo że uważany do tej pory za nieco „introwertyczny”, obecnie przechodzi swoisty renesans. Nowe technologie w życiu księgowego sprawiają, że zakres jego obowiązków ulega zmianom, a co za tym idzie, zmianom ulegają również cechy, które powinna posiadać osoba aplikująca na to stanowisko.

Jaki powinien być skuteczny księgowy?

  • Ambitny – zawód ten, jak wiele innych ścieżek kariery, niesie ze sobą ogrom możliwości rozwoju. Od stanowisk asystenckich, poprzez specjalistów, głównych księgowych, kontroling a skończywszy na członkach zarządu. Ambitny księgowy, chcący się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, jest w stanie zajść naprawdę wysoko w strukturach każdej firmy. Wystarczą chęci, trochę samozaparcia i skrupulatny rozwój swoich umiejętności.

  • Zaangażowany w swoją pracę – skuteczny księgowy to osoba, której powierzyć możemy wszelkie sprawy związane z rachunkowością. Jest zaangażowana w przydzielone zadania i samodzielnie, bez przymusu z zewnątrz, pracuje nad ciągłym zwiększaniem swoich możliwości. Oznacza to nie tylko wykonywanie obowiązków na czas, ale również chęć regularnej aktualizacji wiedzy księgowej i umiejętności niezbędnych w tym zawodzie.

  • Komunikatywny – wspomnieliśmy wcześniej, że zawód księgowego uważało się do tej pory za nieco „introwertyczny”. Zmiany, jakie zachodzą w biznesie, sprawiają, że dziś pracownik działu rachunkowego powinien być bardziej otwarty na innych ludzi, zwłaszcza tych, z którymi na co dzień współpracuje. Księgowy przestaje być bowiem osobą skupioną na wprowadzaniu kolejnych faktur do systemu. Jego rola rozszerza się m.in. o doradztwo podatkowe, analizowanie aktualnej sytuacji finansowej i wyciąganie wniosków na przyszłość. Wrodzona (lub wyuczona) otwartość pomoże mu w otrzymaniu niezbędnych informacji, a także dzieleniu się wynikami swojej pracy z innymi współpracownikami.

  • Otwarty na nowe możliwości – w ostatnich latach księgowość otrzymała wiele nowoczesnych narzędzi pracy (m.in. systemy ERP takie jak enova365), dzięki którym część dotychczasowych obowiązków księgowego uległa drastycznej zmianie. Z tego właśnie powodu skuteczny księgowy musi być dziś bardziej elastyczny i otwarty na nowe możliwości, zwłaszcza technologiczne. Automatyzacja procesów, cyfryzacja dokumentacji – to pojęcia, z którymi powinien być na bieżąco, aby móc wykonywać swoją pracę w odpowiedni sposób.

  • Odporny na stres – nie ma chyba stanowiska w firmie, które nie generowałoby przynajmniej odrobiny stresu. Praca w dziale rachunkowym, na którym ciąży odpowiedzialność za poprawne rozliczanie m.in. kwestii podatkowych, nie jest więc łatwa. Z tego powodu od księgowych wymaga się odporności na stres, zwłaszcza przy częstych nowelizacjach przepisów, gdy zachodzi konieczność szybkiego przyswojenia nowych zasad i standardów.

Czy można w sobie wykształcić cechy skutecznego księgowego?

Niektórzy filozofowie twierdzą, że człowiek rodzi się z pewnym zestawem cech i nie jest w stanie wykształcić w sobie żadnych nowych. Inni z kolei wyznają teorię, że w odpowiednich warunkach każdy może wykształcić w sobie niezbędne elementy charakteru.

Nasze zdanie jest bliższe temu drugiemu twierdzeniu – wierzymy, że obecnie istnieje ogrom możliwości, aby księgowy mógł pracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi. Liczne szkolenia dostępne na rynku pozwalają dziś wykształcić w sobie większość spośród wymienionych powyżej cech. Oczywiście, w zależności od naszych predyspozycji, będzie to trudniejsze lub łatwiejsze. Jednakże odpowiednimi sposobami i technikami mamy możliwość pracować nad każdym elementem naszego charakteru. Sprawiając tym samym, że w naszej pracy będziemy jeszcze skuteczniejsi.

Ciągła praca nad sobą przynosi bowiem wymierne korzyści. Nie tylko zdobywamy nową wiedzę i umiejętności, ale również zyskujemy w oczach przełożonych, co może przyczyniać się m.in. do szybszego awansu na wyższe stanowisko.