2021-08-17

Samodzielny księgowy a główny księgowy

Kariera w księgowości to ścieżka pełna ciekawych wyzwań i obowiązków. Co więcej, ambitni księgowi, którzy zainwestują w swój rozwój, mogą zdobyć naprawdę interesujące pozycje w firmowej hierarchii. Szczegóły dotyczące dwóch z nich – samodzielnego księgowego oraz głównego księgowego – przedstawiamy w dzisiejszym artykule.

Samodzielny księgowy – jakie posiada obowiązki?

Samodzielny księgowy jest stanowiskiem specjalistycznym i w strukturach firmy pełni jedną z ważniejszych ról. Może on być odpowiedzialny za całość działań związanych z rachunkowością lub też ograniczyć się wyłącznie do konkretnego, wąskiego zakresu (np. środki trwałe, podatki, zobowiązania czy należności). Do głównych zadań samodzielnego księgowego należą m.in.:

 • wsparcie w sporządzaniu sprawozdań finansowych,

 • księgowanie dokumentów,

 • prowadzenie ewidencji kosztów firmowych,

 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,

 • księgowanie wyciągów bankowych,

 • przygotowywanie przelewów.

Aby zostać samodzielnym księgowym, należy posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w dziale rachunkowym. Bardzo ważna jest też znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W wielu firmach stanowisko samodzielnego księgowego dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających certyfikat księgowego, który stanowi potwierdzenie odpowiednich kompetencji w tym zakresie.

Ze stanowiskiem samodzielnego księgowego wiąże się duża odpowiedzialność, jednak dla osób ambitnych będzie ono doskonałym sprawdzianem umiejętności. Co więcej, zdobycie tego poziomu w hierarchii firmowej wcale nie oznacza, że osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości. Samodzielny księgowy, po nabyciu odpowiedniego doświadczenia i ugruntowaniu wiedzy, może bowiem awansować m.in. na głównego księgowego.

Główny księgowy – zadania

Stanowisko głównego księgowego to jedna z najważniejszych pozycji w firmie. Choćby dlatego, że to na nim ciąży odpowiedzialność za porządek w dokumentacji księgowej oraz poprawność jej prowadzenia. Do zadań głównego księgowego należą oprócz tego m.in.:

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami,

 • odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie planu kont,

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

 • kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych,

 • kontrola merytoryczna nad działem księgowości,

 • reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi (organy podatkowe, ZUS, GUS etc.).

Aby zostać głównym księgowym, należy mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego. Bardzo ważne jest również posiadanie odpowiednich certyfikatów, m.in. uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przydają się również dodatkowe kwalifikacje zawodowe, m.in. certyfikat biegłego rezydenta czy też ACCA. Czy osiągnięcie poziomu głównego księgowego to szczyt możliwości dla ambitnych pracowników działów rachunkowości? Na szczęście nie. Osoba taka może na dalszym etapie awansować m.in. na dyrektora finansowego lub nawet członka zarządu.

Kariera w księgowości – w którą stronę warto pójść?

Dla wielu osób rozpoczynających pracę w księgowości jednym z celów zawodowych jest stanowisko głównego księgowego. Wymaga ono, rzecz jasna oprócz wiedzy z zakresu rachunkowości, pewnej dozy zdolności managerskich. Nie każdy jednak czuje się dobry w zarządzaniu zespołem i delegowaniu zadań. Dlatego pozycja samodzielnego księgowego jest swego rodzaju skrzyżowaniem, na którym możemy wybrać odpowiednią drogę. Z jednej strony istnieje możliwość pójścia ścieżką managementu, prowadzącą przez głównego księgowego do dyrektora lub członka zarządu. Z drugiej – wyspecjalizowanie się w konkretnej części rachunkowości (np. kontroling).

Praca w księgowości dla osób z odpowiednim zestawem cech jest szansą na spełnienie swoich zawodowych ambicji. Dobrze zaplanowana i rozwijana przez kolejne lata ścieżka kariery, może być świetną przygodą i sposobem na osiągnięcie zadowalającego poziomu zarobków.