2021-07-16

Pandemia koronawirusa a księgowość – co dotyczy księgowych?

Pandemia COVID-19 wprowadziła w życie większości firm zupełnie nowe realia funkcjonowania. Pojawiły się nowe wyzwania. Nie ma przy tym wątpliwości, że ogromną rolę w przeprowadzeniu przedsiębiorstw przez skutki pandemii odgrywają księgowi. Dlatego zebraliśmy najważniejsze kwestie związane z pandemią, na które powinny zwrócić uwagę osoby reprezentujące branżę księgowo-podatkową.

Koronawirus a zmiany w księgowości

Niezależnie od sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, księgowi muszą spełniać standardowe obowiązki związane z właściwym rozliczeniem wszystkich transakcji gospodarczych, zapłatą podatków, przygotowaniem sprawozdań finansowych itp. Jednocześnie przedsiębiorcy oczekują od księgowych znalezienia rozwiązań zapewniających płynność finansową, a nawet ratujących przed całkowitym zamknięciem firm. To dlatego specjaliści z branży księgowo-podatkowej wykonywali zadania związane między innymi z oceną rozwiązań zaproponowanych przez państwo w ramach tarcz antykryzysowych, składaniem wniosków o pomoc finansową czy też koniecznością sprawnego wdrożenia zupełnie nowego podejścia do zarządzania procesami w firmie i pomoc w transformacji cyfrowej. Jak możemy przeczytać w raporcie LEXOMETR Prawno-Gospodarczy „Koronawirus a branża księgowo-podatkowa”, specjaliści z branży księgowo-podatkowej jako największe wyzwania związane z pandemią COVID-19 wskazują zmienność i niejasność przepisów prawnych, dodatkowe obowiązki związane ze wsparciem klientów przy pozyskiwaniu pomocy w ramach tarcz antykryzysowych oraz konieczność sprostania obowiązkom raportowym wynikającym ze skorzystania z pomocy w ramach tarcz. Wśród innych trudności badani wymieniali zwiększanie się zakresu obowiązków i zakresu przepisów dotyczących pracy księgowych oraz doradców podatkowych czy też utrudniony kontakt z administracją skarbową. Jak wiadomo, w czasie pandemii przyspieszyła również transformacja cyfrowa, a zatem naturalnie większego znaczenia nabrała e-księgowość. Tym samym rozwiązania, których wdrożenie zostało rozplanowane na lata, musiały zostać zaimplementowane niezwłocznie. W efekcie nawet najbardziej nieprzekonani przedsiębiorcy musieli zapoznać się z elektronicznym obiegiem, księgowaniem i przechowywaniem dokumentów.

Koronawirus a księgowość

Wydaje się, że obecnie najwięcej nowych zadań, z którymi będą musieli zmierzyć się księgowi, będzie związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu, czyli strategii rządu na przezwyciężenie skutków pandemii i unormowanie rzeczywistości postcovidowej. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze fakt, że realna jest kolejna fala pandemii, dlatego trzeba właściwie przygotować obsługiwane firmy na taki scenariusz. Nowy Polski Ład to liczne zmiany w wielu obszarach życia, w tym w zakresie opodatkowania przedsiębiorców. Najważniejsze przekształcenia w tej kwestii to zwiększenie kwoty wolnej od podatku i tym samym kwoty zmniejszającej podatek, przesunięcie granicy II progu podatkowego z 85 tys. zł na 120 tys. zł, jak również zniesienie ryczałtowej składki zdrowotnej, a także brak możliwości odliczenia jej od podatku. Choć wspomniane zmiany nie mają bezpośredniego wpływu na wynagrodzenia brutto, to wpłyną one na sposób wyliczania wynagrodzeń netto. Rząd przewiduje też w ramach nowego programu społeczno-gospodarczego nowe ulgi podatkowe, w tym ulgi na IPO i Venture Capital, ulgi konsolidacyjne, ulgi na ekspansję czy też estoński CIT. Ma to być podatkowe wsparcie dla firm. Pojawią się też ulgi na innowacje, w tym ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp itp. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie wszystkie firmy będą mogły skorzystać z przygotowanego pakietu ulg dla przedsiębiorców, a także, że poszczególne zmiany będą nieopłacalne, na przykład likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej sprawi, że niektórzy przedsiębiorcy zostaną obciążeni wyższą składką zdrowotną, której jednocześnie nie będą mogli odliczyć od wymiaru podatku.