2021-06-25

Koszty prowadzenia działalności rachunkowej we własnym mieszkaniu

Prowadzenie własnego biznesu w mieszkaniu to sposób na obniżenie kosztów działalności. Co trzeba wiedzieć decydując się na takie rozwiązanie?

Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest fakt, że każdy lokal mieszkalny można przeznaczyć na potrzeby działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba też wydzielać konkretnej powierzchni, na przykład jednego pokoju, na potrzeby firmy. Jedyna trudność to rozliczenie kosztów prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu. Wszystko dlatego, że część kosztów ma charakter prywatny, a tylko część wydatków związanych jest z prowadzoną działalnością i tylko one mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Jak to wygląda w praktyce?

Podział kosztów

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób należy wydzielić koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu lub domu. Jak wiadomo, na koszty działalności rachunkowej w lokalu mieszkalnym składają się wydatki na czynsz, media, opłaty za internet i telefon. Do tego mogą dochodzić koszty związane z zakupem wyposażenia, z remontami, a nawet ze spłatą kredytu hipotecznego.

Czynsz

Czynsz za lokal mieszkalny można potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli na potrzeby prowadzenia działalności przeznaczone jest całe mieszkanie, sprawa jest prosta – pełną kwotę czynszu można wliczyć w koszty. Jeśli jednak korzystamy z mieszkania także do celów prywatnych, to musimy określić jaka powierzchnia jest przeznaczona na działalność gospodarczą i ile procent całego lokalu ona stanowi. Przykładowo w mieszkaniu 70 m2 na potrzeby prowadzenia działalności przeznaczone są pokoje o łącznej powierzchni 25 m2, co oznacza, że na przeznaczamy na firmę 35% lokalu mieszkalnego. Tym samym możemy zaliczyć 35% czynszu jako koszty uzyskania przychodu.

Media

Naturalnie opłaty związane z użytkowaniem mieszkania to nie tylko czynsz, ale też opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości etc. Te wydatki również można zaliczyć jako koszty związane z prowadzeniem działalności. Jednak problemem jest ustalenie wysokości kwoty, jaką można wliczyć w koszty. Wspomniany wyżej współczynnik nie ma zastosowania, bo przykładowo sprzęty domowe mogą być bardziej energochłonne niż komputer czy urządzenia biurowe. Dlatego chcąc rozliczać media jako wydatki firmowe najlepiej postarać się o założenie osobnych liczników.

Internet i telefon

W przeciwieństwie do mediów, z rozliczeniem telefonu nie ma dużego problemu. Jeśli wykorzystujemy prywatny telefon do wykonywania rozmów służbowych, nie mamy możliwości rozliczania jako kosztu firmowego abonamentu, ale możemy dokładnie obliczyć faktyczne koszty rozmów na podstawie bilingów. W koszty nie wliczymy też opłat za internet, jeśli wykorzystujemy go również do celów prywatnych. Chcąc rozliczać abonament za telefon lub internet jako koszt firmowy, należy zakupić osobną usługę na dane firmowe.

Wyposażenie i remonty

Dostosowanie mieszkania do potrzeb działalności może wymagać zakupu wyposażenia, takiego jak choćby biurko, komputer czy sprzęt biurowy. Wydatki na taki cel można bez trudu wliczyć w koszty firmowe, o ile będą one służyć wyłącznie prowadzonej działalności. Jeśli zaś chodzi o remonty mieszkania, to zastosowanie ma współczynnik określający procentowy udział powierzchni przeznaczonej na cele firmowe.

Kredyt mieszkaniowy

Może się zdarzyć, że mieszkanie, w którym przedsiębiorca postanowi prowadzić działalność, będzie obciążone kredytem hipotecznym. W takiej sytuacji, pomimo tego, że lokal mieszkalny został zakupiony w celach prywatnych, to nie ma przeszkód, by odsetki od kredytu wliczać w koszty uzyskania przychodów. Oczywiście w całości można je wliczyć tylko wtedy, gdy mieszkanie będzie w pełni wykorzystywane do celów służbowych. W pozostałych przypadkach znów decydujące będzie procentowe wykorzystanie mieszkania na potrzeby firmy, tak jak przy wliczaniu w koszty czynszu lub kosztów remontów.

Mieszkanie jako środek trwały firmy

Przedsiębiorca prowadzący działalność we własnym mieszkaniu lub domu może zdecydować się na wprowadzenie lokalu jego części do środków trwałych firmy. W takim wypadku można dokonywać odpisy amortyzacyjne, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.