2020-08-05

Ekoenergia dla MŚP i gospodarstw domowych – co warto wiedzieć?

Ceny energii stale rosną, dlatego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne szukają oszczędności w OZE. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy kondycję finansową Polaków mocno nadwyrężyła pandemia koronawirusa.

Odnawialne źródła energii

Ekoenergię możemy pozyskiwać dzięki słońcu, wodzie czy mocy wiatru, ale źródeł odnawialnej energii jest o wiele więcej. Wśród nich można wymienić biomasę, biogaz, energię jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym czy energię geotermalną. Stoją one w opozycji do nieodnawialnych źródeł energii takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny, z którymi związane są liczne problemy ekologiczne. Wśród nich najważniejszymi są zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się zasobów oraz globalne ocieplenie. Rozwój technologiczny sprawia, że korzystanie z OZE jest coraz tańsze, a płynące z ich zastosowania korzyści sprawiają, że liczne kraje, w tym Polska, wspierają inwestycje w ekoenergię. Naturalnie największą popularnością, szczególnie wśród osób prywatnych, cieszy się fotowoltaika. Wszystko dlatego, że energia słoneczna jest nie tylko największym źródłem energii, ale też źródłem dostępnym dla każdego. Jednak co ciekawe, najwięcej energii w segmencie małych instalacji powstaje w elektrowniach wodnych oraz w biogazowniach. Małe elektrownie fotowoltaiczne znajdują się obecnie na trzecim miejscu, ale zainteresowanie nimi stale rośnie i tym samym fotowoltaika jest najszybciej rozwijającym się segmentem OZE. Aby wspierać inwestycje w OZE w Polsce w ramach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. nałożono obowiązek zakupu energii z OZE. Do wsparcia ekoenergetycznych rozwiązań obliguje nasz kraj również Unia Europejska, oczekując większego wsparcia dla tej gałęzi przemysłu. W efekcie powstała obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o odnawialnych źródłach energii10. W ramach tej ustawy i jej późniejszych nowelizacji prosumenci, czyli jednocześnie producenci i konsumenci energii z małych źródeł odnawialnych, otrzymują realne wsparcie.

Ekoenergia, fotowoltaika i płynące z nich korzyści

Korzystając z odnawialnych źródeł energii i inwestując we własną instalację można skutecznie zabezpieczyć się przed wzrostami cen energii oraz obniżyć wysokość rachunków. Wspomniana ustawa OZE pozwala prosumentom, w tym małym i średnim firmom, korzystać z bardzo dobrego systemu rozliczeń z firmami energetycznymi. Tym samym można oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii, aby później odebrać je w czasie większego zapotrzebowania na energię lub w okresie jej niższej produkcji. Takie nadwyżki powstają na przykład w weekendy, gdy firma nie prowadzi działalności lub w czasie urlopów, gdy rodziny spędzają czas poza domem. Dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną dla osób fizycznych – program „Mój prąd” i ### „Czyste powietrze” Zainteresowani instalacjami OZE mogą również skorzystać z dotacji na założenie instalacji fotowoltaicznej. Pieniądze z dofinansowania mogą pokryć nawet 50% kosztów zakupu instalacji oraz usługi montażu, przy czym na jedno przedsięwzięcie nie będzie to kwota wyższa niż 5 tys. zł. Jak uzyskać dotację? Należy kupić i zamontować instalację, poczekać na założenie przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego, następnie trzeba podpisać umowę dwustronną z dostawcą energii dotyczącą przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektrycznej i na tym etapie można złożyć przez internet wniosek o dofinansowanie. Dokumenty, które należy przedstawić to kopie faktur za zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zaświadczenie potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano. Wniosek można złożyć korzystając z profilu zaufanego lub z e-dowodu na stronie programu „Mój prąd”. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia można też uzyskać z programu „Czyste powietrze”. W tym wypadku maksymalna kwota dotacji to nawet 30 tys. zł.

Ulgi podatkowe

Dotacja z programu „Mój prąd” nie wyklucza możliwości odliczenia kosztu instalacji fotowoltaicznej od dochodu. Oczywiście kwota odliczenia będzie pomniejszona o wartość dofinansowania. W ramach tzw. ulgi termoizolacyjnej można odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej, nawet na kwotę 53 tys. zł. Ulga dotyczy podatników płacących podatek na zasadach ogólnych, 19% stawki podatku liniowego, a także opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę można rozliczyć jednorazowo lub przez kolejne lata, ale nie dłużej niż 6 lat. A co można wliczyć w koszty? Przede wszystkim zakup urządzeń, materiałów, a także wydatki na usługi związane z dostawą i montażem.

Formy finansowania OZE dla firm

Wsparciem dla firm mogą być dotacje rządowe i samorządowe, ale popularność zyskuje przede wszystkim leasing paneli fotowoltaicznych. Dlaczego? Ponieważ wiąże się to z uproszczonymi procedurami oraz możliwością wpisania rat w koszty działalności gospodarczej, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie świadczeń podatkowych. W dodatku raty są zazwyczaj niższe niż kwoty, które firma musiałaby ponieść na rachunki za energię elektryczną – zyski są wiec natychmiastowe.