2020-10-01

Różnice kursowe – o czym warto wiedzieć?

Wejście na zagraniczne rynki dla wielu przedsiębiorstw stają się szansą na szybki rozwój i znalezienie nowych klientów. Przychody w obcej walucie wymagają jednak szczególnej uwagi przy księgowaniu. Ważne są tutaj zwłaszcza tzw. różnice kursowe.

Czym są różnice kursowe?

Z racji, że żyjemy obecnie w tzw. "globalnej wiosce", nawiązywanie relacji biznesowych poza granicami naszego kraju stało się niezwykle proste. Zagraniczne rynki otwierają nowe perspektywy rozwoju dla wielu polskich firm. Stąd też ten kierunek jest naturalnym etapem, który w swojej strategii wpisuje coraz większa rzesza przedsiębiorców. Przychody uzyskiwane na zagranicznych rynkach wyrażane są zwykle w lokalnej walucie kraju, w którym oferujemy nasze usługi oraz towary. Kurs tej waluty względem złotówki każdego dnia się zmienia, stąd też do prawidłowego rozliczenia zysków wymagane są różnice kursowe. Zgodnie z ustawą o przedsiębiorczości, polskie firmy muszą rozliczać się w polskiej walucie, sprzedaż za granicę musi uwzględniać wahania kursowe. Jest to o tyle ważne, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każda transakcja w obcej walucie musi zostać przeliczona dwukrotnie. Raz – w dniu zakupu, z uwzględnieniem kursu waluty względem złotówki zgodnie z kursem ogłaszanym przez NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji. I ponownie, tym razem po aktualnym kursie na dzień przed dniem zaistnienia obowiązku podatkowego. Codzienne zmiany w kursach walut sprawiają, że przeliczanie tej samej kwoty po dwóch różnych kursach prowadzi do powstania różnic kursowych. Te mogą być zaś dodatnie lub ujemne. Różnice kursowe dodatnie występują w momencie, gdy kwota przeliczona na złotówki po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury jest niższa niż kwota przeliczona po kursie z dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku podatkowego. Taki przychód wliczany jest wtedy do tzw. pozostałych przychodów firmy. W momencie, gdy zachodzi sytuacja odwrotna, mamy do czynienia z tzw. ujemnymi różnicami kursowymi, które należy wpisać w koszt uzyskania przychodu.

Jak księgować różnice kursowe?

Warto pamiętać, że różnice kursowe mają miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, w której faktura wystawiona została w walucie obcej i jednocześnie płatność na konto firmy odbyła się w tej właśnie walucie. Różnice kursowe należy księgować poprzez stworzenie DW (dowodu wewnętrznego). W zależności od rodzaju księgowości wykorzystywanej w firmach, może to wyglądać następująco:

  • przy Księdze Przychodów i Rozchodów różnice kosztowe (w zależności czy są dodatnie czy ujemne) wpisuje się w kolumnie przychód lub koszt. W pierwszym przypadku należy zrobić to w kolumnie 8 ("Pozostałe przychody"), w drugim – w kolumnie 13 ("Pozostałe wydatki"),

  • jeśli z kolei księgujemy różnice kursowe w księgach handlowych, różnice dodatnie księgowane są na koncie 750 ("Przychody finansowe"), z kolei ujemne na koncie 751 ("Koszty finansowe").

Różnice kursowe coraz popularniejsze w polskiej księgowości

Dostęp do międzynarodowych platform sprzedażowych (m.in. Amazon i eBay), łatwość w otwieraniu firmowych oddziałów na terenie Unii Europejskiej i zacieśnianie współpracy z krajami azjatyckimi sprawia, że wielu polskich przedsiębiorców zastanawia się nad rozwinięciem sprzedaży poza granice kraju. Jako że handel międzynarodowy staje się coraz popularniejszym sposobem na zwiększenie przychodów w polskich firmach, księgowi coraz częściej zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania różnic kursowych w codziennej pracy. Dzięki temu rodzime firmy są w stanie zdobywać nowe rynki, a co za tym idzie – znacznie zwiększać swoje przychody i przyspieszać rozwój. A to ma znaczący wpływ na stan polskiej gospodarki.