2019-08-20

Kasy fiskalne online - co się zmieniło i co jeszcze czeka przedsiębiorców?

W maju weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych. Początkowo zakładano, że obowiązek posiadania kas online będzie dotyczyć wszystkich od momentu wejścia w życie ustawy, lecz Ministerstwo Finansów ostatecznie zmieniło podejście. Tym samym wyznaczono okres przejściowy, który właśnie się rozpoczął.

Kasy starego typu – do kiedy pozostaną w użyciu?

Okazuje się, że mimo obowiązujących nowych przepisów dotychczas stosowane kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii będzie jeszcze można zakupić do 31 sierpnia br. Z kolei kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii paragonów będą dostępne w sprzedaży aż do 31 grudnia 2022r.

Co ciekawe, poza niektórymi wyjątkami, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kas starego typu do momentu, kiedy urządzenia te będą zachowywać sprawność techniczną i jednocześnie do wygaśnięcia zezwoleń na ich używanie. Jednak w przypadku kas z papierowym zapisem kopii paragonów nie będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej.

W jakich branżach wdrożenie kas fiskalnych online będzie obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi, zmiany najwcześniej obejmą firmy związane z naprawą pojazdów oraz naprawą i wymianą opon, a więc warsztaty samochodowe, a także przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą benzyny, oleju napędowego i gazu przeznaczonych do napędu silników spalinowych. Wspomniane firmy będą musiały korzystać z kas online od 1 stycznia 2020r.

Kolejną branżą, w której obowiązkowo będzie trzeba wdrożyć kasy fiskalne online jest gastronomia i hotelarstwo, a także działalności związane ze sprzedażą węgla i innych materiałów opałowych. Kasy fiskalne nowego typu będą ich obejmować od 1 lipca 2020r.

Najpóźniej, bo dopiero 1 stycznia 2021r., obowiązek korzystania z kas fiskalnych online obejmie przedsiębiorców świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze i medyczne (usługi lekarzy i stomatologów). Przepisy będą też dotyczyć obiektów sportowych, których działalność związana jest z poprawą kondycji fizycznej.

Pozostali przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych będą zobowiązani do wymienienia kas dopiero po 31 grudnia 2022r. Co ciekawe, ustawodawca zastrzegł sobie prawo do przesunięcia wymienionych wyżej terminów, jeśli wymagać tego będzie dopracowanie kwestii techniczno-organizacyjnych.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019r. ulga na zakup kasy fiskalnej będzie dotyczyć wyłącznie kas online. Choć kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dalej będą dostępne w sprzedaży, to przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi na ich zakup. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy nigdy nie posiadali kasy rejestrującej online lub kas z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży i dotąd nie byli zobowiązani do jej stosowania, jak również podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online w obowiązującym ich terminie. Ulga na zakup kasy będzie wynosić 90% ceny jej zakupu netto, ale nie więcej niż 700zł. Oznacza to, że ulga pokryje w większej części zakup kasy online najprostszego typu. Oczywiście przedsiębiorcy będą mogli zakupić bardziej zaawansowane (i przy tym droższe) kasy online, które pomogą w zarządzaniu sprzedażą, umożliwią analizowanie danych i będą wyposażone w jeszcze inne dodatkowe moduły i funkcje. Atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm może być także najem, dzierżawa lub leasing kas fiskalnych.

Czy warto śpieszyć się z wymianą kasy?

Zdaniem wielu ekspertów firmy, które z powodzeniem korzystają z kas fiskalnych starego typu nie powinny śpieszyć się z wprowadzaniem nowych rozwiązań. Kasy fiskalne online dopiero wchodzą do sprzedaży (Ministerstwo Finansów podaje, że obecnie w obiegu jest ponad 2 tysiące kas online), a system Centralnego Repozytorium Kas jest wciąż nowością. Dlatego można spodziewać się różnego typu problemów, które nie pojawiły się w fazie testów. Warto jednak wykorzystać okres przejściowy, aby przygotować infrastrukturę zapewniając kasie stały dostęp do internetu, przeszkolić kasjerów z obsługi nowych urządzeń i dowiedzieć się jak będzie można skorygować ewentualne błędy pojawiające się przy dokonywaniu transakcji. Można także zaplanować wykorzystanie kasy online jako nowoczesnego narzędzia do analityki danych.