2019-03-04

Jak rozliczać usługi kompleksowe?

W biznesie zdarza się tak, że świadczona przez jednego przedsiębiorcę usługa może składać się z kilku innych usług obłożonych różnymi stawkami podatkowymi. Nazywa się ją wtedy usługą kompleksową i warto wiedzieć jaki VAT przy niej uwzględnić na fakturze.

Czym jest usługa kompleksowa?

Mimo, że w polskich przepisach podatkowych nie ma jasnej definicji usługi kompleksowej, uważa się, że jest to zbiór czynności jakie przedsiębiorca podejmuje w celu realizacji konkretnej usługi oferowanej swoim klientom. Przy-kładem może być np. usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników firmy, w której skład wchodzi wynajem pokoi hotelowych, wyżywienie, dodatkowe atrakcje oferowane przez podwykonawców itp. Takie szczegółowe działania mogą posiadać różne stawki VAT, dlatego warto wiedzieć, która z nich powinna ostatecznie znaleźć się na fakturze wystawionej dla klienta.

Jaki VAT dla usługi kompleksowej?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma jednoznacznego przepisu określającego definicję usługi kompleksowej. Istnieje jednak interpretacja indywidualna Dy-rektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 września 2017 roku o sygnaturze 0111-KDIB3-2.4012.320.2017.2.SR, gdzie znajdziemy wiele pomocnych informacji na temat skorzystania z możliwości zafakturowania wykonywanej usługi jako usługi kompleksowej. Pozostaje jednak pytanie – jaki VAT dla niej wybrać, jeśli usługi cząstkowe podlegają różnym stawkom opodatkowania?

W tym miejscu pomocna może być inna interpretacja indywidualna (o sygnaturze 0112-KDIL1-3.4012.39.2018.2.IT) wydana 27 marca 2018 roku. Mówi ona, że usługa kompleksowa powinna zostać opodatkowana taką stawką VAT, jaka jest właściwa dla głównego świadczenia przedsiębiorcy na rzecz klienta.

W przypadku wspomnianego powyżej przykładu organizacji wyjazdowej imprezy integracyjnej, głównym elementem działania jest zorganizowanie samej integracji, dlatego stawka VAT na fakturze powinna być tożsama ze stawką VAT usług dodatkowych, których koszt musi ponieść organizator, np. z kosztem zorganizowania gier terenowych itp. Koszty wynajmu pokoi hotelowych i wyżywienia są w tym przypadku traktowane jedynie jako tzw. usługi pomocni-cze.