2019-03-06

Procedury i warunki otrzymania dotacji z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej i samodzielne stworzenie sobie miejsca pracy jest dobrą alternatywą dla wielu bezrobotnych osób. Tym bardziej, że zakładając działalność gospodarczą można uzyskać bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy. Podpowiadamy co zrobić, by otrzymać takie dofinansowanie.

Kto może otrzymać dotację na założenie firmy?

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dotyczy to także osób, które posiadają status Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bądź Centrum Integracji Społecznej. Dotacji tej nie otrzymają osoby, które studiują dziennie, prowadziły działalność gospodarczą w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację lub takie, które w ciągu ostatniego roku odmówiły bez uzasadnienia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego. Nie jest też możliwe uzyskanie dotacji, jeśli wcześniej podobna dotacja została już przyznana. Wykluczone są także osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat popełniły przestępstwo gospodarcze. Co ważne, mogą obowiązywać dodatkowe kryteria ustalane przez poszczególne urzędy.

Jak otrzymać dotację?

Pierwszy krok to złożenie wniosku o przyznanie dotacji, który jest rozpatrywany zazwyczaj w ciągu miesiąca. Jeśli otrzymamy pozytywną decyzję to podpisujemy umowę z Urzędem Pracy. W podpisaniu umowy musi wziąć udział poręczyciel, który zagwarantuje, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotacja zostanie zwrócona. Umowa określa w jakim terminie należy rozpocząć działalność gospodarczą, a pieniądze trafiają na konto wnioskodawcy. Dofinansowanie należy wykorzystać w terminie wskazanym w umowie. Zazwyczaj jest to 30 dni. Należy gromadzić faktury i rachunki. Zgodnie z warunkami umowy należy prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, bez możliwości jej zawieszenia lub podejmowania innego zatrudnienia. Kwota jakiej można się spodziewać to około 25 tys. zł.

Pozostałe formalności

Jakie jeszcze obowiązki rodzi dotacja na rozpoczęcie działalności? Urząd Pracy wymaga przedstawiania co kwartał dowodów odprowadzania składek ZUS, zaświadczenia o prowadzeniu działalności z Urzędu Skarbowego co pół roku, a po roku od otrzymania dotacji konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających wywiązanie się z umowy. Urząd Pracy może też w dowolnym momencie zażądać wglądu do dokumentacji powstałej firmy. Naruszenie postanowień umowy skutkuje koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.