2019-03-10

Rozliczanie dochodu niepełnoletniego dziecka

Małoletnie dziecko może osiągać dochody z różnych źródeł. Sposób ich rozliczania zależy od wielu czynników, między innymi od źródła dochodu. Podpowiadamy, w jaki sposób rozliczać dochody niepełnoletniego dziecka i kto może to zrobić.

Rozliczenie dochodów niepełnoletniego dziecka – razem czy osobno?

Dochód małoletniego dziecka mogą do własnych dochodów doliczyć tylko te osoby, których rodzone lub przysposobione dzieci osiągają w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu. Nie dotyczy to ani opiekunów prawnych, ani rodzin zastępczych. Z rozliczenia dochodów niepełnoletniego dziecka nie mogą też korzystać osoby pozbawione władzy rodzicielskiej, osoby pozbawione zarządu nad majątkiem dziecka, jak również rodzice, których dziecko uzyskało dochód z tytułu własnej pracy, niezależnie od rodzaju umowy lub stypendium. Nie można też skorzystać z tej formy w sytuacji, gdy dochód dziecka pochodzi ze sprzedaży nieruchomości małoletniego lub z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Jakie dochody dziecka dolicza się do dochodu rodziców?

Dochody, które wlicza się do dochodu rodziców należy dochód z renty, z praw majątkowych, z najmu, z kapitałów pieniężnych i innych źródeł, ale nie z alimentów, ani z renty rodzinnej. Dochody dziecka na wspólnym rozliczeniu należy wykazać z pomocą zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, nawet jeśli sami rozliczają się w inny sposób. Jeśli rodzice dziecka rozliczają się osobno, to dochód dziecka należy podzielić po równo. Jeśli tylko jeden rodzic wychowuje dziecko, to on w całości dolicza dochody dziecka do swoich. W przypadku rozliczenia dochodów z kapitałów pieniężnych obowiązuje PIT-38, a w przypadku dochodów z najmu lub dzierżawy opodatkowanych ryczałtowo – PIT-28. W pozostałych przypadkach rodzic lub opiekun dziecka powinien złożyć w imieniu małoletniego odrębne zeznanie podatkowe – PIT-37. Formularz powinien zawierać dane dziecka i zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów.