2019-03-11

Składki ZUS – kiedy można rozłożyć je na raty?

W biznesie bywa czasami tak, że mimo najlepszych chęci firma nie przynosi odpowiedniego przychodu. Może to doprowadzić m.in. do sytuacji, w której przedsiębiorcy nie stać nawet na opłacenie należnych składek. W poniższym artykule pokazujemy, w jakiej sytuacji zaległe składki ZUS można rozbić na raty.

Zaległe składki ZUS na raty – kto może się o nie ubiegać?

Składki ZUS to jedna z obowiązkowych comiesięcznych opłat, jakie ponosi każdy przedsiębiorca zarówno za siebie, jak i swoich pracowników. W czasie prowadzenia działalności zdarzyć się może, że wystąpią zaległości w ich opłacaniu, czy to spowodowane chwilowym brakiem płynności finansowej, czy też będące skutkiem błędnego wyliczenia należności. W takich sytuacjach ZUS daje możliwość rozbicia zaległych składek na raty. Kto może się o to ubiegać? Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być to: - przedsiębiorca lub były przedsiębiorca (jeśli zaległości opłacane są już po zamknięciu działalności gospodarczej), - osoby będące spadkobiercami i następcami prawnymi przedsiębiorcy, - współmałżonkowie posiadający wraz z przedsiębiorcą wspólnotę majątkową i odpowiadający w równym stopniu za jego zadłużenie, - pełnomocnicy prawnie upoważnieni przez przedsiębiorcę lub jedną z powyżej wymienionych osób.

Zaległe składki ZUS – jak wnioskować o rozłożenie na raty?

Na raty można rozłożyć pełną wysokość każdej z obowiązujących w Polsce składek: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy (oraz FGŚP) i na Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby móc skorzystać z tego prawa należy wypełnić formularz RSR, w którym trzeba podać swoje dane identyfikacyjne, propozycję spłaty zadłużenia oraz uzasadnienie niemożności opłacania pełnych składek w terminie. Do wniosku należy również dołączyć dokumenty obrazujące kondycję finansową firmy, np. wyciągi z KPiR, roczne deklaracje podatkowe lub sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata.

Tak przygotowaną dokumentację składa się następnie w ZUS i od decyzji organu zależy, czy płatność za zaległe składki zostanie rozłożona na raty.

Warto pamiętać, że jeśli sytuacja finansowa firmy ulegnie zmianie (na lepsze lub gorsze), możliwa jest zmiana warunków umowy, np. wydłużenie czasu spłaty, zmniejszenie ilości rat itp. Na powyższe zmiany należy jednak uzyskać każdorazowo zgodę ZUS-u.