2019-03-14

Sprzedaż towarów do UE a VAT

Wyjście ze sprzedażą swoich produktów poza granice kraju to dla wielu firm naturalny krok w rozwoju. Aby w granicach Unii Europejskiej robić to skutecznie i zgodnie z prawem, warto znać zasady sprzedaży towarów do Unii Europejskiej i prawidłowego rozliczania VAT.

Sprzedaż towarów do Unii a VAT

Teoretycznie każda sprzedaż produktu poza granicę naszego kraju musiałaby być rozliczana w państwie, do którego wydana przez nas przesyłka ostatecznie dotarła. Wiązałoby się to oczywiście z wieloma dodatkowymi biurokratycznymi i księgowymi problemami dla przedsiębiorców. Dlatego Unia Europejska wprowadziła przepisy ułatwiające handel na jej terytorium umożliwiając łatwiejsze prowadzenie sprzedaży wysyłkowej i uproszczone procedury rozliczeń.

Po pierwsze – abyśmy mogli zastosować odpowiednie przepisy, transakcja przeprowadzona z klientem spoza Polski musi być uważana za sprzedaż wysyłkową. Oznacza to, że nabywca musi być osobą prywatną nieprowadzącą własnej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy towar zamawia firma, mamy do czynienia z tzw. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów podlegającą pod zupełnie inne przepisy. Jeśli jednak klient jest osobą prywatną i kupuje u nas produkt na własne potrzeby, bez problemu możemy zrealizować jego zamówienie, a następnie rozliczyć się z niego w naszym własnym urzędzie skarbowym. Bez potrzeby rejestrowania się w jego kraju. Oczywiście pod warunkiem, że wartość transakcji nie przekroczyła ustalonego odgórnie limitu.

Sprzedaż towarów do krajów UE – limity obrotów

Poszczególne państwa UE wprowadziły specjalne limity, które umożliwiają sprzedaż produktów dla ich obywateli bez potrzeby rejestrowania się w miejscowych urzędach skarbowych i rozliczania sprzedaży w państwie docelowym dla przesyłki.

Limity dla poszczególnych krajów UE prezentują się następująco: - Austria – 35 000 EUR - Belgia – 35 000 EUR - Bułgaria – 70 000 BGN - Chorwacja – 270 000 HRK - Cypr – 35 000 EUR - Czechy – 1 140 000 CZK - Dania – 280 000 DKK - Estonia – 35 000 EUR - Finlandia – 35 000 EUR - Francja – 35 000 EUR - Grecja – 35 000 EUR - Hiszpania – 35 000 EUR - Holandia – 100 000 EUR - Irlandia – 35 000 EUR - Litwa – 35 000 EUR - Luksemburg – 100 000 EUR - Łotwa – 35 000 EUR - Malta – 35 000 EUR - Niemcy – 100 000 EUR - Portugalia – 35 000 EUR - Rumunia – 118 000 RON - Słowacja – 35 000 EUR - Słowenia – 35 000 EUR - Szwecja – 320 000 SEK - Węgry – 35 000 EUR - Wielka Brytania – 70.000 GPB - Włochy – 35 000 EUR

Jeśli roczna sprzedaż do danego kraju nie przekracza powyższego limitu, wszelkich rozliczeń sprzedaży będziemy dokonywać w naszym urzędzie skarbowym. Przekroczenie limitu automatycznie narzuca na nas obowiązek rejestracji jako płatnik VAT dla docelowego państwa i rozliczania sprzedaży z uwzględnieniem lokalnych stawek podatkowych.