2019-02-28

Co warto wiedzieć o NIP-ie europejskim dla przedsiębiorców?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje międzynarodowe kontakty biznesowe i coraz odważniej sięga po możliwości, które stwarza rynek europejski. Chcąc prowadzić biznes na terenie Unii Europejskiej trzeba uzyskać unijny numer NIP i zarejestrować się do VAT-UE.

NIP europejski – dla kogo?

NIP EU jest odrębnym od znanego nam NIP kodem podatkowym, stworzonym na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Taki europejski NIP składa się z przedrostka PL identyfikujący kraj podatnika i 10-cyfrowego numeru. Ponieważ NIP EU jest potrzebny wyłącznie w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, to naturalnie nie każdy przedsiębiorca musi taki numer posiadać. Jeśli jednak następuje wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa towarów bądź usług to taki numer będzie konieczny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik jest zwolniony z VAT, a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w danym roku nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. W takim wypadku jest on zwolniony z posiadania NIP-u europejskiego i rejestracji w VAT-UE.

Jak uzyskać europejski NIP?

NIP europejski można uzyskać rejestrując się do VAT-UE. W tym celu przedsiębiorca składa formularz VAT-R, z wypełnioną częścią C.3. zawierającą informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Formularz ten składa się w urzędzie skarbowym osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

Informacja podsumowująca VAT-UE

Każdy przedsiębiorca posiadający europejski NIP i dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych jest zobowiązany do wysyłania informacji podsumowującej VAT-UE. Informację taką wysyła się co miesiąc, do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym miała miejsce przynajmniej jedna transakcja wewnątrzwspólnotowa. Dokument ten jest traktowany, jako sprawozdanie, a nie, jako podstawa do obliczania podatku VAT. W informacji podsumowującej należy uwzględnić wewnątrzwspólnotowe nabycie i/lub dostawę towarów, a także wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT-UE

Przedsiębiorca może zostać wyrejestrowany z VAT-UE, jeśli przez trzy kolejne miesiące nie złoży informacji podsumowującej VAT-UE, jeśli przez trzy kolejne miesiące nie wykaże sprzedaży lub nabycia towarów/usług z kwotami podatku do odliczenia, a także w sytuacji, gdy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.