2019-02-20

Wniesienie skargi na czynności komornika przez dłużnika lub wierzyciela – jak to działa?

Komornik wykonuje czynności, które nie kojarzą się pozytywnie. Jeśli jednak mamy uzasadnione uwagi do sposobu wykonywania przez niego czynności komorniczych, to możemy złożyć skargę. I co ważne, skarga może zostać wniesiona zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela.

Uzasadniona podstawa skargi

Skargę na czynności komornika można złożyć w sytuacji, gdy komornik w ramach swoich działań naruszył, bądź zagroził naruszeniu praw dłużnika, wierzyciela lub osoby bezpośrednio związanej z danymi czynnościami komorniczymi w inny sposób. Jednocześnie prawo nie formułuje dokładnie, co konkretnie może być przyczyną wniesienia skargi. Oznacza to, że można skarżyć się na wszelkie błędy proceduralne w zakresie wykonywanych lub zaniechanych przez komornika czynności. Składając skargę trzeba jednak pamiętać, że nie może być ona oparta o kwestie związane z prawem materialnym.

Bezczynność komornika

O ile skargę na czynności komornika składa najczęściej dłużnik, o tyle wierzycieli częściej dotyczy chęć złożenia skargi na bezczynność komornika. Można tak zareagować w przypadku nie podejmowania odpowiednich kroków w celu odzyskania wierzytelności przez komornika lub wyraźniej opieszałości w działaniu. Skargę na bezczynność komornika składa się do prezesa sądu właściwego dla danego komornika lub do odpowiedniego organu samorządu komorniczego.

Jak wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności (lub bezczynność) komornika należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania czynności komorniczych. Jeżeli strona nie była obecna przy danych czynnościach komorniczych i nie została o jej terminie poinformowana, może wnieść skargę w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym dana czynność komornicza powinna zostać wykonana. Skargę należy złożyć na piśmie. Należy w niej powołać się na orzeczenie sądu, z którego wynikają czynności komornika. Skarga musi zawierać dane stron (dłużnika i wierzyciela), dokładny opis czynności komornika, co do której składamy skargę, a także nasze wnioski. Wnioski mogą dotyczyć na przykład uchylenia dokonanej czynności, bądź też zobowiązanie komornika do czynności, która została zaniechana. Całą skargę należy uzasadnić i poprzeć dowodami. Skargę należy zawsze konstruować jak klasyczne pismo procesowe.