2019-11-27

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych - co warto wiedzieć?

Technologie cyfrowe są nieodłącznym elementem działalności współczesnych firm. Jednocześnie powszechny dostęp do internetu, systemów i sieci komputerowych sprawia, że stają się one narzędziem do dokonywania cyberprzestępstw. Liczba tego typu działań rośnie w zastraszającym tempie i tym samym jesteśmy narażeni na ataki hakerskie, wirusy, złośliwe oprogramowanie czy też na naruszenie bezpieczeństwa danych.

Czym jest cyberprzestępstwo?

Prawo nie definiuje w jednolity sposób cyberprzestępczości, dlatego najczęściej przyjmuje się definicje sformułowane przez Unię Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych. Rada Europy określa cyberprzestępczość jako oszustwa i fałszerstwa komputerowe, przestępstwa związane z naruszaniem praw autorskich i praw pokrewnych, a także przestępstwa związane z charakterem treści przechowywanych w systemie takich jak choćby treści rasistowskie, pedofilskie czy faszystowskie. Według Komisji Europejskiej cyberprzestępczością jest również działanie wymierzone przeciwko poufności i integralności danych, a także wszystkie przestępstwa popełniane z pomocą komputera. ONZ opisuje cyberprzestępstwa szerzej, niemniej jednak za tego typu działania uznaje przestępstwa popełniane w internecie, z pomocą sieci internet oraz z pomocą komputera.

Cyberprzestępstwo – realne zagrożenie

Cyberprzestępstwa są zaraz po sprzeniewierzeniu aktywów, czyli kradzieżach, oszustwach i nadużyciach, najczęściej spotykanym rodzajem przestępstw gospodarczych. W samej tylko Polsce próby ataków hakerskich są podejmowane kilkaset razy na godzinę! Jednocześnie warto zaznaczyć, że ataki te nie są wymierzone wyłącznie w banki, korporacje czy duże instytucje finansowe. Tymczasem, choć zagrożenie jest realne, przedsiębiorcy mają bardzo niską świadomość na ten temat i tylko około 8% polskich firm jest przygotowanych na odparcie cyberataku.

Skutki cyberprzestępstw10

Zainfekowanie systemów złośliwym oprogramowaniem, brak dostępu do sieci firmowej, utrata lub uszkodzenie przetwarzanych danych, narażenie reputacji firmy, zaszyfrowanie danych i żądanie okupu za ich odzyskanie, kradzież tożsamości, pozyskanie przez osoby trzecie dostępu do tajnych danych i dokumentów lub też przestój w prowadzeniu działalności to najczęściej spotykane skutki zdarzeń cybernetycznych. Szacuje się, że tego typu problemy dotknęły połowę polskich firm, a dla wielu z nich wiązało się to z dotkliwymi stratami finansowymi. Dlatego tak ważne jest solidne zabezpieczanie się przed cyberatakami, edukowanie pracowników, regularna ocena zabezpieczeń, opracowanie strategii działania w przypadku cyberataku, a także korzystanie z polis ubezpieczeniowych od ryzyk cyberbezpieczeństwa.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Postępująca cyfryzacja sprawia, że każdy może paść ofiarą cyberprzestępstw. W takim przypadku ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych może dosłownie uratować firmę, gdyż standardowe ubezpieczenia dla firm nie obejmują skutków zdarzeń cybernetycznych oraz przypadków naruszenia danych. Tymczasem ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych daje pewność, że firma szybko poradzi sobie zarówno z finansowymi, jak i wizerunkowymi konsekwencjami cyberprzestępstw. Ubezpieczyciele w ramach polisy zapewniają pomoc ekspertów, w tym informatyków, prawników czy też specjalistów PR. Ponadto ubezpieczyciel pokryje koszty wynikające z działań cyberprzestępców, w tym koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz zrekompensuje utratę zysków.

Dla kogo polisa?

Nie ma wątpliwości, że posiadanie polisy od ryzyk cybernetycznych nie jest tanie, dlatego warto wziąć pod uwagę jej opłacalność. Na szczęście łatwo można to obliczyć. Przede wszystkim należy zacząć od wyceny strat poniesionych każdego dnia, w którym działalność zostałaby przerwana. Należy uwzględnić koszty wynikające z przerwania produkcji, utratę przychodów, niezrealizowane zamówienia lub usługi. Nie bez znaczenia są też koszty przywrócenia działania systemu informatycznego oraz obsługa prawników w przypadku wycieku danych. Do tego należy dodać koszty utraty klientów, które mogłyby nastąpić w przypadku kradzieży lub utraty danych klientów, kontrahentów, danych wrażliwych, tajnych dokumentów. Kolejne wydatki to koszty związane z utratą wizerunku, w tym usługi specjalistów z dziedziny public relations. I na koniec materialne oraz niematerialne koszty związane z odzyskaniem dotychczasowej pozycji na rynku. Nie ma sektora, który byłby bezpieczny, dlatego o ubezpieczeniu powinni pomyśleć właściciele sklepów internetowych, firmy produkcyjne i handlowe, pośrednictwa finansowe, firmy transportowe, kancelarie prawne, firmy z sektora usług – a więc właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności używają komputerów i internetu. Podjęcie odpowiednich kroków pomoże zabezpieczyć działalność przedsiębiorstwa przed cyberatakami oraz przypadkami naruszeń danych, a w przypadku ewentualnego cyberprzestępstwa, umożliwi zredukowanie do minimum skutków jego wystąpienia.

Źródło: raport PWC „Cyber-rurletka po polsku”