2019-10-18

Rosnąca popularność crowdfundingu udziałowego - jak pozyskać fundusze z pomocą crowdfundingu?

Obowiązujące regulacje prawne, działalność solidnych platform crowdfundingowych, a także odwaga przedsiębiorców i inwestorów sprzyjają rozwojowi crowdfundingu udziałowego, który wkrótce może stać się jednym z ważniejszych filarów rynku kapitałowego w Polsce.

Czym jest crowdfunding udziałowy?

Crowdfunding udziałowy to forma pozyskiwania kapitału na rozwój firmy w zamian za udziały. Z pomocą platform crowdfundingowych spółki mają możliwość dotarcia do nieograniczonego grona inwestorów, z kolei inwestorzy mogą w prosty sposób zainwestować w ciekawe i często bardzo perspektywiczne firmy.

Aktualne otoczenie prawne crowdfundingu

Rosnącej popularności crowdfundingu udziałowego sprzyjają przede wszystkim aktualne regulacje prawne. Obowiązujące przepisy wprowadza ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, która została znowelizowana 21 kwietnia 2018 roku. W ramach nowelizacji podniesiono obowiązujący wcześniej limit ze 100 tys. euro, aż do 1 miliona euro na pozyskanie finansowania przez spółkę akcyjną. Co więcej, możemy spodziewać się dalszego podwyższania limitu, ponieważ Europejsku Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przewiduje limity w wysokości od 1 do nawet 8 milionów euro! A ponieważ w Europie Zachodniej crowdfunding cieszy się jeszcze większą popularnością, to wiele państw, jak choćby Francja czy Niemcy, już korzysta z wartości maksymalnych.

Korzyści z crowdfundigu udziałowego

Crowdfunding udziałowy pozwala stosunkowo tanio i szybko pozyskać kapitał. W dodatku jest to forma, z której mogą skorzystać firmy, które są za małe by wejść na giełdę lub mają trudności z rozpoczęciem współpracy z funduszami venture capital. Co więcej, crowdfunding pozwala pozyskać szerokie grono akcjonariuszy-ambasadorów, którzy oprócz wsparcia finansowego mogą udzielić wsparcia merytorycznego i biznesowego. Ponadto przy umiejętnym wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą crowdfunding udziałowy można oprócz pozyskania kapitału, zapewnić sobie większą sprzedaż! Wystarczy, że inwestorzy otrzymają chociażby kupony rabatowe na dostępne produkty lub usługi i automatycznie firma pozyskuje nowych potencjalnych klientów. Promocja spółki na platformach crowdfundingowych zapewnia także efektywne działania marketingowe, dlatego korzystając z tej formy pozyskiwania kapitału można także czerpać dodatkowe, mniej oczywiste korzyści.

Jak działają platformy crowdfundingowe?

Na rynku działa wiele solidnych platform bazujących na idei crowdfundingu, które umożliwiają prezentację oferty i pozyskiwanie akcjonariuszy. Każda firma niezależnie od formy prawnej może zgłosić chęć skorzystania z crowdfundingu. W tym momencie przedsiębiorca, jeśli to konieczne, uzyska pomoc w zakresie przekształceń prawnych i przygotowania do emisji. Ponadto jego firma zostanie dokładnie zweryfikowana, z uwzględnieniem wyników finansowych, doświadczenia kadry, specyfiki branży, planów rozwoju etc. Następnie przedsiębiorca otrzymuje propozycję warunków współpracy, na podstawie których wchodzi na rynek crowdfundingu. Z crowdfundingu mogą skorzystać spółki na każdym etapie rozwoju, choć dość często z tej formy pozyskiwania pieniędzy często korzystają firmy na wczesnym etapie działalności. Choć jak zaznaczają specjaliści z branży, z tej formy finansowania nie powinny korzystać spółki o słabych wynikach finansowych lub w ogóle nie posiadające historii przychodowej.

Co powinien wiedzieć inwestor?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a szczególnie duże ryzyko pojawia się tam, gdzie możliwy jest potencjalnie duży zysk. Trzeba pamiętać, że sukces crowdfundingu to nie tylko pomyślna zbiórka funduszy, ale też kwestia opłacalnego wyjścia z inwestycji. Dlatego warto inwestować świadomie. Trzeba pamiętać, że inwestycja w spółki na wczesnym etapie rozwoju wiąże się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie z ogromnym potencjałem wzrostu z inwestycji. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest inwestowanie w spółki o ugruntowanej pozycji na rynku, choć tu zysk może być mniejszy. Zawsze jednak warto zweryfikować wyniki finansowe spółki i dotychczasową historię oraz przeanalizować perspektywy rozwoju. Należy też ocenić szansę zbycia akcji i zweryfikować plany spółki. Dobrą strategią jest również dywersyfikacja inwestycji. Warto wykorzystać wszystkie dostępne informacje i narzędzia, by właściwie ocenić potencjał danej spółki, ponieważ tylko to pozwoli ograniczyć do minimum ryzyko utraty zainwestowanych środków finansowych. Lokując środków w projektach biznesowych, które z różnych przyczyn szukają kapitału poprzez finansowanie społecznościowe jest dość ryzykowne. Trzeba więc pamiętać, by inwestować tylko taką kwotę, którą można ewentualnie stracić bez ryzyka pogorszenia się sytuacji finansowej. Warto inwestować w biznesy, których działalność jest przejrzysta i zrozumiała. Inwestorzy mogą, a nawet powinni zadawać pytania emisariuszom. Inwestując w mało znane firmy na wczesnym etapie rozwoju należy też zdawać sobie sprawę z tego, że dowiadujemy się o spółce dokładnie tyle, ile firma chce o sobie opowiedzieć, a te chcą zaprezentować się z jak najlepszej strony.