2019-01-30

Kiedy umowa użyczenia podlega VAT?

Sprzęt, który posiadamy na stanie w naszej firmie nie musi służyć tylko jej celom. Na podstawie umowy użyczenia możemy przekazywać go do chwilowego użytkowania innym przedsiębiorcom a nawet osobom prywatnym. Warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji wygląda zależność między umową użyczenia a VAT.

Czym jest umowa użyczenia?

Zasady związane z umową użyczenia zawarte zostały w art. 710 Kodeksu cywilnego. Mówią one, że użyczeniem jest przekazanie przez użyczającego określonej rzeczy na rzecz biorącego w celu bezpłatnego jej użytkowania przez określony lub nieokreślony czas. W związku z tym, biorąc pod uwagę przepisy związane z podatkiem od towarów i usług, umowa użyczenia w określonych warunkach może nosić znamiona nieodpłatnego świadczenia usług, co wymusza na użyczającym obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Umowa użyczenia a VAT – kiedy należy odprowadzić podatek?

Zgodnie z przepisami, podatkiem od towarów i usług objęte jest odpłatne świadczenie usług (oraz odpłatna dostawa towarów) na terenie Polski. Art. 8 ust. 2 ustawy o VAT mówi, że obowiązek ten następuje również w momencie, gdy sprzęt należący do majątku firmy (za który odliczyliśmy po zakupie część lub całość VAT) wykorzystany zostanie do celów osobistych przez osoby fizyczne.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli dysponujemy firmowym samochodem dostawczym i chcemy użyczyć go np. pracownikowi potrzebującemu przewieźć meble do swojego prywatnego mieszkania, jesteśmy zmuszeni rozliczyć należny VAT za wykorzystanie majątku firmowego na cele prywatne. Jeśli jednak ten sam pojazd chcielibyśmy użyczyć innemu przedsiębiorcy z zamiarem wykorzystania go w ramach prowadzonej przez niego działalności, taka forma umowy użyczenia nie jest objęta obowiązkiem naliczenia VAT.