2019-01-15

Elektroniczne sprawozdania finansowe w firmach

1 października 2018 roku uchwalona została nowelizacja w przepisach dotyczących tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych przez polskie przedsiębiorstwa. Jakie zmiany następują wraz z jej wejściem w życie?

Elektroniczne sprawozdania finansowe – jak będzie wyglądać firmowa sprawozdawczość?

Do tej pory firmy działające na terenie Polski i ewidencjonujące transakcje przy pomocy ksiąg rachunkowych, zgodnie z prawem musiały tworzyć papierowe sprawozdania finansowe, które podpisywane przez zarząd i skanowane trafiały następnie do KRS. Od 1 października 2018 roku przepisy odgórnie ustalają, że obowiązującym w tej chwili standardem staje się odpowiednio przygotowany plik XML opatrzony podpisami cyfrowymi, a następnie przekazany w takiej formie do KRS przy pomocy specjalnej platformy informatycznej.

Jak wyglądają elektroniczne sprawozdania finansowe?

Zgodnie z obowiązującymi już zasadami, elektroniczne sprawozdania finansowe powinny posiadać pełne zestawienia księgowe (tj. bilans, rachunek zysków i strat, cash flow przedsiębiorstwa) oraz informacje opisowe niezbędne do zrozumienia sprawozdania (w ich skład wchodzi m.in. opis stosowanej polityki rachunkowości, czy informacje o zobowiązaniach firmowych). Tak przygotowany plik powinien zostać przedstawiony zarządowi w ciągu 3 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego. Zarząd ma kolejne 3 miesiące na jego akceptację, a po tym fakcie, w ciągu 15 dni sprawozdanie elektroniczne musi zostać złożone wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak tworzyć elektroniczne sprawozdania finansowe?

Elektroniczne sprawozdania finansowe posiadają ustaloną przez Ministerstwo Finansów strukturę, dlatego też ich przygotowanie przy pomocy odpowiednich narzędzi staje się prostsze niż do tej pory. Narzędziami tymi są m.in. systemy ERP działające w wielu polskich firmach, przy pomocy których (po aktualizacji obejmującej obsługę elektronicznych sprawozdań) pojawia się możliwość wygenerowania gotowych zestawień księgowych, uzupełnienia ich o odpowiednie opisy, podpisania, a nawet wysyłki do odpowiedniego organu.