2019-01-11

Ważne terminy dla przedsiębiorców w 2019 roku

Początek roku to dla przedsiębiorców czas na podliczenie poprzednich miesięcy. To również ten moment, kiedy mogą zgodnie z przepisami wprowadzić w swojej firmie konkretne zmiany.

Jakie ważne terminy dla przedsiębiorcy przypadają na pierwsze miesiące 2019 roku? Zapraszamy do krótkiego przeglądu.

Ważne terminy dla przedsiębiorcy w 2019 roku

22 stycznia

Do tego dnia pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku przekazania przez nich oświadczenia o numerze konta, na które ma wpływać należna wypłata lub o chęci otrzymywania wynagrodzenia w formie gotówkowej.

31 stycznia

Jest to data graniczna dla kilku obowiązków przedsiębiorcy. Do tego dnia m.in.:

• podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt zobowiązani są złożyć deklarację PIT-28 za rok 2018,

• podatnicy płacący podatek dochodowy od wynagrodzeń muszą złożyć w US PIT-4R,

• podatnicy płacący podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułów umów zlecenie i umów o dzieło do 200 zł muszą złożyć w US PIT-8AR,

• podatnicy zatrudniający pracowników muszą przesłać do ich urzędów skarbowych w formie elektronicznej PIT-11 (od tego roku zawierać w nim muszą się również dane m.in. o przyznanych stypendiach i dochodach z innych źródeł),

• podatnicy uzyskujący określone dochody z kapitałów pieniężnych w 2018 roku muszą złożyć do US PIT-8C,

• podatnicy zatrudniający obcokrajowców muszą złożyć IFT-1/1R w formie elektronicznej dla każdego zatrudnionego niebędącego obywatelem RP,

• płatnicy składek muszą przekazać do ZUS informacje o danych z 2018 roku niezbędnych do ustalenia składek na ubezpieczenie wypadkowe (na druku ZUS IWA).

20 lutego

To termin graniczny, jeśli chodzi o wybór (dla firm założonych 1 stycznia i uzyskujących w tym miesiącu pierwsze przychody) lub zmianę (dla już działających przedsiębiorstw) formy opodatkowania. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek CEIDG-1.

28 lutego

Do tego dnia pracodawcy zobowiązani są do przekazania pracownikom druku PIT-11 w formie elektronicznej lub papierowej, oraz druku IFT-1/1R pracownikom zagranicznym.

1 kwietnia

Do tego dnia należy dokonać opłaty środowiskowej za rok poprzedni (dokonuje się jej np. w momencie, gdy przedsiębiorca posiada samochód firmowy lub odprowadza ścieki). Jest to też ostateczny termin dla przedsiębiorców płacących podatek dochodowy u źródła na przesłanie do US deklaracji IFT-2R.

30 kwietnia

Ostateczna data złożenia rocznej deklaracji podatkowej przez przedsiębiorcę za przychody lub straty osiągnięte w roku 2018. Do US należy przesłać PIT-36 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych) lub PIT-36L (podatnicy rozliczający się przy pomocy podatku liniowego).

Powyższe ważne terminy dla przedsiębiorcy umożliwiają poprawne prowadzenie dokumentacji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich należnych podatków.