2018-04-18

Od 1 lipca 2018 r. będą zmiany w VAT i nowe deklaracje

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług to chyba najmniej stabilne i najbardziej zagmatwane przepisy w systemie podatkowym. Przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i wszystkich zajmujących się podatkami czekają kolejne zmiany w ustawie o VAT i nowe wzory formularzy.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie na swoich stronach projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada on wprowadzenie co najmniej 14 zmian.

Najważniejsze z nich mają dotyczyć m.in. stworzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia nieruchomości i dostosowania przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych oraz opodatkowania importu.

Projekt zakłada poza tym, że zmiany te będą polegały m.in. na dostosowaniu niektórych przepisów do wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów. Ponadto w projekcie rząd zamierza dostosować zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych, obowiązujących już od 1 kwietnia 2017 r. Projekt zakłada także doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.

Nowelizowane przepisy miałyby wejść w życie 1 lipca 2018 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji i opiniowania. W zakresie podatku od towarów i usług czekają podatników nie tylko zmiany ustawy o VAT ale także będą nowe rozporządzenia ze zmienionymi wzorami formularzy deklaracji VAT. Projekty dwóch rozporządzeń ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług opublikowane zostały także na wspomnianej już stronie Rządowego Centrum Legislacji. Te przepisy także są na etapie konsultacji.

Nowe formularze mają także obowiązywać od lipca 2018 r. Zmodyfikowane mają być deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. Konieczność zmian w formularzach w zakresie VAT wynika z faktu wejścia w życie regulacji dotyczących podzielonej płatności czyli tzw. split payment. Formularze obecnie obowiązujące będą mogły być stosowane nie dłużej niż do terminu rozliczeń VAT za wrzesień.

Ale to nie koniec zmian w zakresie VAT. Zakłada je kolejny projekt przygotowany tym razem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada nowelizację przepisów podatkowych. Zmiany mają na celu uproszczenie systemu podatkowego.

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w VAT w zakresie składania wniosku o zwrot VAT i o zwrot w przyspieszonym terminie. Nie będzie konieczności składania odrębnego wniosku w tym zakresie. Ponadto planowane jest także skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na skorzystanie z ulgi na złe długi. Zmiany mają dotyczyć także zasady TAX FREE. Projekt ustawy zakłada zmniejszenie o połowę (do 200 tys. zł) wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE. Te przepisy miałyby obowiązywać z początkiem 2019 r.

Wiesława Moczydłowska