2018-11-14

Konsekwencje przy złych przelewach split payment

Od lipca br obowiązuje w Polsce tzw. mechanizm podzielonej płatności, znany również jako split payment. Jego wdrażanie i stosowanie jest stosunkowo łatwe, jednak nie oznacza to, że zawsze odbywa się bezbłędnie. W dzisiejszym artykule pokazujemy dwa rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić w czasie stosowania split payment oraz prezentujemy związane z tym konsekwencje.

Split payment – płatność na konto innego podatnika

Split payment jest sposobem płatności, który wymaga od nadawcy wykonania przelewu na dwa osobne konta odbiorcy: konto główne, na które spływa kwota netto faktury, oraz konto VAT, na które spływa wartość podatku od towarów i usług.

Może się jednak zdarzyć, że w czasie stosowania split payment nadawca wykona przelew na inne konto bankowe, niż konto odbiorcy. Co zrobić w takiej sytuacji?

W momencie, gdy to nasza firma otrzymała przelew, którego otrzymać nie powinna, jesteśmy zmuszeni przez przepisy prawa do przekazania go albo na rachunek prawowitego odbiorcy (pod warunkiem, że jest on nam znany), albo z powrotem na rachunek nadawcy przelewu.

Co się dzieje w sytuacji, w której nie dokonamy zwrotu nienależnych nam pie-niędzy? Będziemy wtedy podlegać pod tzw. "solidarną odpowiedzialność" za nienależnie otrzymany podatek. Wysokość kary uzależniona będzie w tym przypadku od wysokości kwoty VAT, jaka omyłkowo wpłynęła na nasze konto i nie została zwrócona zgodnie z zasadami.

Błędy formalne w przelewie split payment

Drugim przypadkiem błędu, z jakim możemy się spotkać w płatnościach po-dzielonych jest błąd formalny. Dotyczy on w tym przypadku już nie błędnego numeru konta, ale np. błędnego numeru faktury w tytule, czy też pomyłek wy-stępujących w kwotach netto oraz VAT.

Jak radzić sobie z tego typu sytuacjami? Sprawa jest o tyle skomplikowana, że przepisy dotyczące split payment nie wzięły pod uwagę błędów formalnych w wykonywanych przelewach i posiłkować możemy się jedynie opiniami dorad-ców podatkowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej.

Zdaniem powyższych podmiotów w momencie, gdy przelew nie zgadza się z formalnego punktu widzenia (choć bardziej dotyczy to np. różnic w kwotach brutto, niż pomyłek w tytule przelewu), odbiorca powinien odesłać przelew z adnotacją o niepoprawnych wartościach i prośbą o jego kolejne przesłanie.

W przypadku błędów formalnych, jako, że nie zostały w momencie pisania tego artykułu objęte przepisami, nie przewiduje się żadnych prawnych konsekwencji.