2017-08-18

Kariera w księgowości – jak ją rozpocząć i jakie daje perspektywy?

Szeroko pojęta branża finansowa daje duże możliwości pod względem zatrudnienia. Od pewnego poziomu wiedzy i doświadczenia oferuje również bardzo dobre wynagrodzenia. Jednakże ceną za to wszystko jest konieczność posiadania naprawdę sporej wiedzy z zakresu rachunkowości. Wiedzy, którą ze względu na stale zmieniające się przepisy, należy nieustannie aktualizować.

Jak zacząć karierę w księgowości?

Zawód księgowego jest w pewnych okolicznościach zawodem "otwartym". Oznacza to, że np. w przeciwieństwie do prawnika, aby rozpocząć karierę w rachunkowości nie musimy przechodzić mozolnych aplikacji i zdawać trudnych państwowych egzaminów. Przynajmniej, jeśli mamy zamiar pracować w ten sposób dla kogoś. W zawodzie tym niezwykle ważna jest wiedza z zakresu rachunkowości, a także dokładność, sumienność i zmysł analityczny. Tę pierwszą nabyć można uczęszczając na kursy, rozpoczynając studia na kierunkach związanych z księgowości lub zdobywając ją samodzielnie z podręczników i zasobów internetu. Pozostałe cechy z kolei pozwalają w przyszłości odnaleźć się w zawodzie, w którym dokładne i terminowe rozliczanie podatków oraz kosztów firmowych jest sprawą pierwszorzędną.

Jak wygląda ścieżka kariery?

Praca w księgowości ma stosunkową krótką drabinę awansów. Początkujący zaczynają zazwyczaj jako Młodsi Księgowi, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia otrzymują samodzielne stanowisko Specjalisty. Zarobki Młodszego Księgowego wahają się na poziomie ok. 2838 zł brutto, z kolei średnia pensja specjalista to 3488 zł brutto. Kolejnym krokiem awansu jest stanowisko Głównego Księgowego, które pozwala znacząco podnieść zarobki (mediana wynosi 8810 zł brutto). U osób na wyższych stanowiskach mile widziane są certyfikaty księgowego – ale o tym niżej. Ostatecznym szczeblem na drabinie awansów w dziale księgowości jest stanowisko Dyrektora Finansowego. Pracując na tym stanowisku nie tylko otrzymamy wysoką płacę (ok. 18035 zł brutto), ale również ciążyć będzie na nas ogromna odpowiedzialność za finanse całego przedsiębiorstwa.

Czy certyfikat księgowego jest potrzebny?

Certyfikat księgowego to dokument potwierdzający odbycie specjalnego kursu i zdanie egzaminu, poświadczający posiadaną przez daną osobę wiedzę księgową. Jeszcze do 2014 roku był on niezbędny do uzyskania stanowiska Głównego Księgowego lub w wypadku, gdy chcielibyśmy założyć własną działalność gospodarczą mającą na celu świadczenie usług rachunkowych innym klientom.

Obecnie posiadanie go nie jest wymagane. Na mocy ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie 10 sierpnia 2014 roku, zawód księgowego stał się jednym z zawodów otwartych, a do jego wykonywania przestało obowiązywać posiadanie odpowiednich uprawnień.

Jednakże certyfikat księgowego wciąż jest możliwy do zdobycia jako dokument ułatwiający możliwość awansu, zwłaszcza na stanowiska zarządzające w firmowych działach księgowości.