2017-12-08

Składki ZUS na jedno konto od 2018 roku

Obecnie, aby prawidłowo opłacić składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy wysłać kilka oddzielnych przelewów na różne konta. Od początku 2018 roku w tej kwestii zajdą zasadnicze, ułatwiające prowadzenie biznesu zmiany.

Składki ZUS dzisiaj

Comiesięczne opłacanie składek za siebie i pracowników (przypominamy, że przedsiębiorca opłaca składki za siebie do 10-go, a za pracowników do 15-go dnia kolejnego miesiąca za miesiąc wcześniejszy) wymaga w tej chwili wykonania kilku przelewów na różne konta. Osobno płacimy ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy emerytury pomostowe. Oznacza to, że jeśli nie korzystamy z możliwości wykonywania szybkich przelewów za pośrednictwem rachunku firmowego, musimy samodzielnie podać odpowiedni nr konta, a także szereg danych identyfikujących nas jako płatnika. Sytuacja ma się zmienić na lepsze wraz z początkiem roku, kiedy to całość składek pod postacią jednej kwoty będziemy wpłacać na jedno, określone konto.

Składki ZUS od 2018 roku

Wraz z 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy usprawniające proces opłacania składek ZUS. Od tego dnia będziemy mogli przesyłać całość zobowiązań względem organu na jeden rachunek - indywidualnie przypisany do każdej firmy. Wpływająca nań kwota zostanie później rozdzielona już bezpośrednio w ZUS-ie na odpowiednie fundusze. W tej chwili ZUS prowadzi akcję wysyłki listem poleconym do każdego właściciela firmy przypisanego doń numeru konta, na które od nowego roku będzie mógł opłacać należne składki. Taki list powinien znaleźć się już w Waszych skrzynkach, jeśli jednak nie otrzymacie go do końca roku (lub jeśli list uległ zniszczeniu/zagubieniu) należy skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej po numerem 022 560 16 00.

Dotychczasowe numery rachunków zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 roku, co oznacza, że zaległości w składkach po Nowym Roku trzeba będzie opłacać już na nowy rachunek.