2017-10-11

Jak amortyzować mieszkanie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

Prowadząc działalność gospodarczą, możemy robić to w oddzielnym lokalu lub (jeśli pozwala na to rodzaj świadczonych usług) również we własnym mieszkaniu. W tej drugiej sytuacji warto pamiętać o zasadach amortyzacyjnych pozwalających na prawidłowe rozliczanie kosztów prowadzonej działalności we własnym domu.

O czym należy pamiętać?

Aby rozliczać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w czasie przygotowań do amortyzacji mieszkania musimy ustalić dwa ważne elementy: metodę ustalenia wartości nieruchomości oraz rodzaj amortyzacji (stawkę).

Metoda ustalenia wartości nieruchomości

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22g ust. 1-10) pozwala wybrać jedną z kilku metod: W pierwszej z nich wartość mieszkania jest iloczynem ilości metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej pod działalność oraz kwoty 988 zł, jednakże jest ona zupełnie niezbliżona do obecnych realiów, zwłaszcza w momencie, gdy ceny metra kwadratowego mieszkania wynoszą nawet kilka tysięcy złotych.

Drugą metodą - najbardziej popularną dla osób kupujących mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym - jest uwzględnienie ceny nabycia nieruchomości (powiększonej o koszty dodatkowe, np. notarialne, koszt wykończenia oraz odsetki kredytu).

Trzecia z metod pozwala na określenie wartości nieruchomości po koszcie wytworzenia, wykorzystywana jest głównie w sytuacji, gdy samodzielnie budujemy dom, którego część chcemy przeznaczyć na działalność gospodarczą. Rodzaje i stawki amortyzacji

Ustalenie rodzaju amortyzacji jest kolejnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć w celu rozpoczęcia amortyzacji części mieszkania do celów firmowych. Stawka wynosi 1,5% rocznie dla lokali i budynków mieszkalnych. Mamy również możliwość wykorzystania stawki 2,5% pod warunkiem, że nie posiadamy pełnej własności (np. mieszkanie jest spółdzielcze).

Istnieje również trzecia stawka wynosząca 10% rocznie. Możemy ją wykorzystać jedynie w momencie, gdy posiadamy pełną własność lokalu, jest on w ciągłym użyciu (tj. był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli przez co najmniej 60 ostatnich miesięcy) lub został ulepszony na tyle, że koszt ulepszenia stanowi co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości.

Jak zacząć amortyzować mieszkanie pod działalność?

Aby móc rozpocząć amortyzację mieszkania, należy wpisać je do Ewidencji Środków Trwałych pod warunkiem, że jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami, posiadamy własnościowe spółdzielcze prawo lub współdzielcze prawo do nieruchomości.

Odliczenie amortyzacji polega na wyliczeniu procenta powierzchni przeznaczonego na działalność i pomnożenia go przez wartość nieruchomości uzyskaną jedną z trzech powyższych metod. Następnie otrzymaną kwotę musimy pomnożyć przez wybraną stawkę, a tę podzielić na 12 miesięcy, aby otrzymać wartość wpisu amortyzacyjnego na każdy kolejny miesiąc.